Dosar disciplinar 4 / 2020

Etică Spețe Dosar disciplinar 4 / 2020

Sesizarea: formulată de o persoană fizică împotriva unui membru titular ANEVAR și a unui membru corporativ ANEVAR, având ca obiect două rapoarte de evaluare: i) Casă de vacanță P+M și teren; ii) Stupină, ambele realizate în vederea stabilirii unui preț cât mai corect necesar la împărțirea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei.

În cuprinsul sesizării sunt enumerate erorile pentru fiecare raport de evaluare în parte și care, în opinia autorului acesteia, au condus la o estimare greșită a valorii bunurilor.

În susținerea sesizării autorul acesteia a depus în copie rapoartele de evaluare reclamate.  

Procedura disciplinară a parcurs toate cele trei etape de cercetare disciplinară, în urma cărora a rezultat faptul că:

 • Rapoartele de evaluare au fost redactate pe baza unor rapoarte mai vechi.
 • Textul raportului nu a fost actualizat/adaptat la obiectul evaluării, motiv pentru care acesta prezintă numeroase mențiuni eronate care au creat imaginea intenției evaluatorului de a supraevalua bunurile.
 • În text au fost lăsate informații (chiar tabele) care nu aveau legătură cu calculele și realitatea situației juridice a bunurilor.
 • Toate observațiile punctuale au fost prezentate evaluatorului prin întrebările adresate cu ocazia audierii.
 • Evaluatorul și-a asumat în totalitate greșelile de formă și de fond constatate pe parcursul cercetării disciplinare.
 • Au fost identificate neconformități care se susțin în mod temeinic, dar care, așa cum a reieșit din analiza realizată, au fost generate de neglijența de care a dat dovadă evaluatorul în procesul de evaluare.
 • În speță nu poate fi probată intenția/reaua credință a evaluatorului.
 • ANEVAR nu se poate pronunța cu privire la valoarea stabilită de către evaluator, ci analizează raportul de evaluare din punct de vedere al respectării standardelor de evaluare valabile la data evaluării (atât intenția, cât și valoarea reazultată fiind aspecte criticate de către autorul sesizării).
 • Având în vedere faptul că potrivit principiului proporționalității, trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea disciplinară propusă a fi aplicată, se apreciază, prin prisma neconformităților identificate pe parcursul cercetării disciplinare, că scopul sancțiunii disciplinare care urmează a fi aplicată persoanei cercetate disciplinar pentru abaterea constatată, poate fi atins prin aplicarea sancțiunii avertisment cu acțiune corectivă profersională, sancțiune prevăzută la art. 26 lit. b) din OG nr. 24/2011.
 • Evaluatorul își poate acoperi lacunele rezultate din analiza raportului de evaluare printr-o pregătire profesională mai temeinică care să corespundă tipului de activ și abordării în evaluare aplicate.
 • Sancțiunea se aplică evaluatorului autorizat, membru titular,  în calitatea sa administrator al societății care a asigurat condiția prevăzută la art. 20 alin (2) lit. c) din OG nr.24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.99/2013, cu modificările și completările ulterioare, pentru nerespectarea prevederilor pct. 2.4 lit. c. din Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat, aprobat prin Hotărârea Conferinței Naționale nr.1/2012.

Decizie: aplicarea sancțiunii disciplinare avertisment cu acțiune corectivă profesională prevăzută la art. 26 lit b) din O.G. nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz