Dosar disciplinar 1 / 2023

Etică Spețe Dosar disciplinar 1 / 2023

Sesizarea: dosarul s-a format ca urmare a autosesizării Președintelui ANEVAR prin Ordinul nr. x, îndreptată împotriva unui membru titular ANEVAR.

Autosesizarea Președintelui ANEVAR s-a declanșat având în vedere:

a) Informarea Departamentului de Verificare și Monitorizare prin care se arată faptul că evaluatorul autorizat, membru titular ANEVAR, a refuzat trimiterea documentelor solicitate de DVM în cadrul procedurii de monitorizare și verificare a calității activității de evaluare desfășurate ca membru ANEVAR;

b) Incidența dispozițiilor art. 12 alin (1) lit c) din Regulamentul de organizare și funcționare a ANEVAR aprobat prin HG nr. 353/2012 și a art. 15 pct 4 din Procedura de verificare și monitorizare a calității activității de evaluare, aprobată prin hotărârea Consiliului Director nr. 81/2014 cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 24 lit. c) din OG nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura disciplinară a parcurs toate cele trei etape de cercetare disciplinară, în urma cărora a rezultat faptul că:

  • Evaluatorul nu a dat curs solicitării de participare la programul de monitorizare aferent anului 2022, în care a fost selectat.
  • Conform procedurii de monitorizare, evaluatorului i-au fost solicitate datele necesare monitorizării, fiind avertizat totodată asupra sancțiunilor care decurg ca urmarea a refuzului de a se supune verificării calității activităţii de evaluare.
  • Potrivit dispozițiilor art. 15, pct 4. din Procedura de verificare și monitorizare a calității activității de evaluare, aprobată prin Hotărârea Consiliului Director nr. 81/2014, cu modificările și completările ulterioare „Refuzul unui evaluator autorizat de a permite accesul inspectorilor la documentele de lucru ale misiunilor, în scopul verificării calităţii activităţii de evaluare conform programului de inspecţie, constituie abatere disciplinară prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. c) din Regulamentul ANEVAR.
  • Potrivit dispozițiilor art. 12 (1) lit. c) din Regulamentul de organizare și funcționare a ANEVAR aprobat prin HG nr. 353/2012, constituie abatere disciplinară refuzul de a pune la dispoziție documentele sau informațiile solicitate de Comisia de monitorizare și verificare și/sau Comisia de de etică și disciplină.
  • În cauză sunt întrunite elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute la art. 12 (1) lit. c) din Regulamentul de organizare și funcționare a ANEVAR aprobat prin HG nr. 353/2012.

Decizie: aplicarea sancțiunii disciplinare avertisment scris prevăzută la art. 26 lit a) din O.G. nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz