Dosar disciplinar 4 / 2023

Etică Spețe Dosar disciplinar 4 / 2023

Sesizarea: formulată de o persoană fizică împotriva unui membru titular ANEVAR, având ca obiect un raport de evaluare proprietatea imobiliară teren și construcții realizat în cadrul procedurii de executare.

Autorul sesizării reclamă aspecte cu privire la convocare, inspecție, data întocmirii raportului de evaluare, date cu privire la cota de proprietate, finisaje, anexe, regimul de înălțime, lipsa unui răspuns cu privire la notificarea de anulare a raportului din partea proprietarului.

Se solicită declanșarea procedurii disciplinare pentru aspectele sesizate.

În susținerea sesizării astfel formulate, autorul acesteia a depus, în copie i) Raportul de evaluare reclamat ii) documente privind corespondența cu Evaluatorul; iii) documente din dosarul de executare.

Procedura disciplinară a parcurs toate cele trei etape de cercetare disciplinară, constatându-se:

  • din analiza raportului de evaluare în contextul faptelor sesizate și a discuțiilor purtate cu evaluatorul, s-a constatat că acesta conține neconformități/abateri de la standardele de evaluare a bunurilor:
    • SEV 101 Termenii de referință ai evaluării

Cerințe generale

(k) Ipoteze semnificative și/sau ipoteze speciale semnificative: Trebuie specificate toate ipotezele semnificative și ipotezele speciale semnificative, formulate pe durata realizării și raportării evaluării.

  • SEV 103 Raportare

10.2. Pentru a oferi informații utile, raportul de evaluare trebuie să prezinte o descriere clară și precisă a termenilor de referință ai evaluării, a scopului și a utilizării desemnate a acesteia (inclusiv orice limitare privind această utilizare) și relevarea oricăror ipoteze, ipoteze speciale (SEV 104 Tipuri ale valorii, paragraful 200.4), incertitudini semnificative sau condiții limitative care influențează în mod direct evaluarea.

  • GEV 630 Evaluarea bunurilor imobile

CULEGEREA DATELOR ȘI DESCRIEREA PROPRIETĂȚII IMOBILIARE

21. Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie menționată în raportul de evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care trebuie să fie bine justificat.

22. Inspecția proprietății, efectuată de către evaluator, ar trebui să fie suficientă încât să permită: identificarea și descrierea adecvată a proprietății în cadrul raportului de evaluare; efectuarea de comparații pertinente în evaluarea proprietății.

24. Evaluatorul trebuie să urmărească corespondența între descrierea scriptică și situația proprietății constatată la data inspecției acesteia și să prezinte în raportul de evaluare orice neconcordanță observată.

28. În raportul de evaluare, descrierea proprietății subiect trebuie să fie clară și să conțină informațiile minime necesare pentru evaluare

RAPORTARE
110. La aspectele solicitate de SEV 103 se adaugă următoarele precizări:
a)Identificarea proprietății imobiliare subiect al evaluării
...
3) Orice aspect care diferă între situația scriptică și situația faptică a proprietății subiect trebuie să fie clar evidențiat în raport.
....
d) Ipoteze și ipoteze speciale
(1) Ipotezele și ipotezele speciale trebuie grupate și prezentate într-o secțiune distinctă a raportului de evaluare.
...
3) O ipoteză este adeseori legată de o limitare a documentării care ar putea fi realizată de către evaluator. Toate ipotezele care sunt incluse în raport trebuie să fie aduse la cunoștința clientului.

  • erorile identificate ar putea induce în eroare utilizatorul și totodată ar putea influența valoarea.
  • toate aceste neconformități conduc la încălcarea principiilor Codului de etică al profesiei de evaluator autorizat, respectiv: Competența profesională - pct. 2.4, lit. c.; Comportament profesional - pct. 2.5, lit. a.
  • evaluatorul își poate acoperi lacunele rezultate din analiza raportului de evaluare    printr-o pregătire profesională mai temeinică care să corespundă tipului de activ și abordării în evaluare aplicate.

Decizie: aplicarea sancțiunii disciplinare avertisment cu acțiune corectivă profesională prevăzută de art. 26 lit. b) din OG nr. 24/2011.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz