Dosar disciplinar 10 / 2023

Etică Spețe Dosar disciplinar 10 / 2023

Sesizarea: formulată de o persoană fizică împotriva unui membru titular ANEVAR, având ca obiect un raport de evaluare proprietate imobiliară de tip rezidențial.

Autorul sesizării arată că a apelat la serviciile Evaluatorului pentru evaluarea bunului imobil dobândit în comun în perioada căsătoriei, pentru procesul de partaj pe cale amiabilă.

Pentru serviciile solicitate Evaluatorului a fost încheiat contract de prestări servicii evaluare.

După primirea raportului de evaluare și analiza acestuia, s-a constatat existența unor inadvertențe și inconsecvente referitoare la: scopul evaluarii, identificarea imobilului evaluat. Se reclamă nerespectarea de către Evaluator a confidențialității față de Client, respectiv față autorul sesizării care ar fi solicitat Evaluatorului să nu divulge celeilalte părți concluziile evaluarii; cu toate acestea, Evaluatorul ar fi transmis raportul de evaluare și fostului soț, cu care deținea în comun proprietatea. Totodată, se menționează că ar fi o relație de prietenie între Evaluator fostul soț. Se reclamă lipsa acordului scris pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului UE al Parlamentului European și al Consiliului Europei.

În susținerea sesizării, autorul acesteia anexează, în copie, Raportul de evaluare reclamat; Contractul de prestarii servicii evaluare; copie AWB – expediție raport evaluare de către Evaluator; Conversațiile de pe WhatsApp cu Evaluatorul referitoare la încălcarea principiului confidențialității prin transmiterea raportului de evaluare către fostul soț.

Procedura disciplinară a parcurs toate cele trei etape de cercetare disciplinară, constatându-se:

  • Cele sesizate se susțin.
  • Raportul de evaluare conține o serie de neconconcordanțe și neconformități: i) Lipsește analiza pieței imobiliare specifice - sunt prezentate doar texte teoretice, fără date specifice, așa cum prevad standardele de evaluare, date care să susțină evaluarea; ii)Standardele menționate nu sunt cele valabile la data evaluarii - se menționează Standardele internaționale (rezultă ca lucrat pe un model mai vechi de raport de evaluare din perioada în care erau valabile Standardele Internaționale de Evaluare; în anumite pasaje și denumirea Asociației este greșită; iii) Ipotezele de lucru nu sunt argumentate. A fost utilizată abordarea prin cost și abordarea prin piață, desi în raportul de evaluare nu se menționează nimic despre abordarea prin piață pentru estimarea valorii proprietății imobiliare; la rezultate apare și valoarea rezultată prin această abordare, iar la finalul raportului de evaluare se prezintă o grilă fără nicio explicație. La abordarea prin cost la evaluarea terenului, este o grilă la final; în textul raportului se menționează despre ajustări, dar fără nicio argumentare și susținere cu date din piață, iar la valoarea construcției deprecierea nu este explicată.
  • Evaluatorul a întocmit un raport de evaluare proprietate imobiliară de tip rezidențial (casă), într-un mod neatent, cu neconformități și incoerențe, iar în ceea ce privește relația cu Clientul, nu a respectat principiul confidențialității.
  • Faptele constatate sunt asimilate cu nerespectarea principiilor din Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat, aprobat prin Hotărârea Conferinței Naționale nr. 1/2012: Obiectivitate, independență, imparțialitate– pct. 2.2 lit b și Competenței profesionale – pct. 2.4 lit. a.
  • Evaluatorul își poate acoperi lacunele rezultate din analiza raportului de evaluare    printr-o pregătire profesională mai temeinică care să corespundă tipului de activ și abordării în evaluare aplicate.

Decizie: aplicarea sancțiunii disciplinare avertisment cu acțiune corectivă profesională prevăzută de art. 26 lit. b) din OG nr. 24/2011.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz