Testări online

Testări online

Testările online disponibile până la data de 31 decembrie 2022 sunt:

  • D 2022- Seminar de legislație inclus în cotizaţia de membru titular (8h, gratuit)

  • D 06-2022- Standarde de evaluare  (12h, taxă de participare: 685 lei)

  • D 24-2022 - Abordarea prin venit. Recapitulativ EPI (5h, taxă de participare: 400 lei)

  • D 25-2022 - Abordarea prin piaţă. Recapitulativ EPI (5h, taxă de participare: 400 lei)

  • D 27-2022 - Evaluarea mașinilor, echipamentelor și instalaţiilor - MEI (5h, taxă de participare: 400 lei)

  • D 50 - 2022 - Evaluarea proprietăţii imobiliare (12h, taxă de participare: 800 lei)

Aceste testări pot fi susținute pe pagina resurse.anevar.ro, secțiunea Pregătire Profesională – Testări online.

Instrucţiuni pentru testarea online

Testele au o durată de 60 de minute (D 06-2022 și D 50-2022), respectiv de 40 de minute (D 24-2022, D 25-2022, D27-2022 şi D 2022) şi conţin un set de întrebări generate aleatoriu, punctajul obţinut urmând a fi afişat la final.

Punctajul minim necesar pentru promovarea testelor este de 70% din total, fiind posibile maxim 3 încercări, la intervale de cel puţin 10 minute între ele. Toate cele 3 încercări trebuie susţinute în același an calendaristic, până la data de 31 decembrie.

Menţionăm că anterior accesării testelor on-line, este necesară efectuarea plăţii taxei de participare la seminar, cu excepţia seminarului D 2022 care este gratuit.

Platforma de testare este disponibilă la adresa https://resurse.anevar.ro/, de unde poate fi accesat seminarul dorit.