NOU! – Înscrierile la examenele de finalizare a stagiaturii – Sesiunea Mai 2024

Noutăţi NOU! – Înscrierile la examenele de finalizare a stagiaturii – Sesiunea Mai 2024
NOU! – Înscrierile la examenele de finalizare a stagiaturii – Sesiunea Mai 2024

În semestrul I 2024, examenele de finalizarea a stagiaturii se vor desfășura cu prezență la sală, astfel:

 1. Absolvenții cursului F086, organizat in anul 2022 – în conformitate cu prevederile Regulamentului de derulare și de finalizare a stagiaturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 45/2022, cu modificările ulterioare.
 2. Absolvenții cursului F087, organizat in anul 2023 – în conformitate cu prevederile Regulamentului de derulare și de finalizare a stagiaturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 23/2023, cu modificările ulterioare.

Înscrierile la examenele de finalizare a stagiaturii, sesiunea Mai 2024, se fac în perioada 6 – 14 mai 2024.

Pentru înscrierea la examen se va utiliza formularul online de înscriere, disponibil în pagina personală a candidatului (https://resurse.anevar.ro/autentificare).

Examenele vor avea loc în perioada 28 – 31 mai 2024, datele exacte, modul de desfășurare şi repartizarea candidaților pe grupe urmând a fi comunicate după încheierea perioadei de înscriere.

Se pot înscrie la examenul de finalizare a stagiaturii membrii ANEVAR care au finalizat cu examen un curs de pregătire profesională ca evaluator, în următoarele condiții:

 • membrii stagiari care, la data înscrierii, se încadrează în termenul de 2 ani de la data dobândiri acestei şi
 • membrii titulari care, la data înscrierii, se încadrează în termenul de 2 ani de la data începerii cursului de pregătire profesională absolvit şi care au promovat seminarul de pregătire continuă D 2024.

Pentru înscrierea la examen candidații vor avem nevoie de următoarele documente:

a)    dovada achitării parții fixe din cotizaţia de membru stagiar la zi;

b)    acordul cvadripartit: cursul F087 sau cursul F086 – în cazul celor care au optat pentru desfăşurarea stagiului sub îndrumarea unei firme agreate;

c)    dovada achitării taxei de reexaminare examen finalizare stagiu – în cazul celor care nu se prezintă prima data la examen (acesta se va prezenta Filialei ANEVAR care organizează examenul, după înscriere).

Totodată, membrii stagiari vor depune şi dosarul de înscriere în vederea dobândirii calităţii de membru titular ANEVAR,  cu următorul conținut:

 • Cerere de înscriere (copie);
 • Act de identitate (copie);
 • Diplomă de licenţă (copie).
 • Certificat de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate (copie);
 • Certificat de cazier judiciar valabil la data depunerii dosarului (copie);
 • Certificat de curs care să ateste absolvirea unui curs de pregătire profesională ca evaluator în domeniul de reglementare al Ordonanţei 24/2011 (copie).

Perioada de depunere a acestui dosar este 15-21 mai 2024 și se va transmite către Filiala ANEVAR care organizează examenul de stagiu la care participă candidatul (scanat, la adresa de e-mail a Filialei).

Adrese e-mail Filiale ANEVAR:

 • Filiala București - gratiela.tauber@anevar.ro;
 • Filiala Sud-Est (Constanța) - margareta.vecerdea@anevar.ro;
 • Filiala Sud (București) - ionela.ritcof@anevar.ro;
 • Filiala Sud-Vest (Craiova) - dolj@anevar.ro;
 • Filiala Nord-Vest (Cluj-Napoca) - alina.bojan@anevar.ro;
 • Filiala Nord-Est (Iași) - dorica.sandulache@anevar.ro;
 • Filiala Vest (Timișoara) - jeni.honae@anevar.ro.

Informare:

Scopurile în care se face prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • organizarea sesiunii de examene de finalizare a stagiaturii, conform Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii;
 • transformarea în date anonime și stocarea ulterioară, exclusiv în scopuri statistice;
 • evidența membrilor stagiari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.

Principalele drepturi conferite persoanelor vizate:

 • dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune o plângere, drepturi care pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, în atenția responsabilului cu protecția datelor.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz