Standarde de evaluare

Profesie Standarde de evaluare

Conferinţa Naţională a adoptat, prin hotărârea nr. 4/2021, Standardele de evaluare a bunurilor obligatorii pentru activitatea de evaluare - în vigoare la data de 31 decembrie 2021, formate din:

Standardele de Evaluare SEV, compuse din: 

 • SEV 101 - Termenii de referinţă ai evaluării (IVS 101)
 • SEV 102 - Documentare și conformare (IVS 102)
 • SEV 103 - Raportare (IVS 103)
 • SEV 104 - Tipuri ale valorii (IVS 104)
 • SEV 105 - Abordări și metode de evaluare
 • SEV 230 - Drepturi asupra proprietăţii imobiliare (IVS 400)
 • SEV 233 - Proprietatea în curs de construire (IVS 410)
 • SEV 200 - Întreprinderi şi participaţii la întreprinderi (IVS 200)
 • SEV 210 - Active necorporale (IVS 210)
 • SEV 220 – Datorii nefinanciare (IVS 220)
 • SEV 250 - Instrumente financiare (IVS 500)
 • SEV 300 - Maşini, echipamente şi instalaţii (IVS 300)
 • SEV 620 - Stocuri (IVS 230)
 • SEV 310 - Evaluări ale drepturilor asupra proprietăţii imobiliare pentru garantarea împrumutului
 • SEV 340 - Evaluarea bunurilor imobile și eficienţa energetică (EVIP)
 • SEV 400 - Verificarea evaluării
 • SEV 430 - Evaluări pentru raportarea financiară
 • SEV 450 - Estimarea valorii de asigurare și a daunelor (EVGN)

Ghidurile de evaluare GEV, compuse din:

 • GEV 232 - Evaluarea proprietăţii imobiliare generatoare de afaceri
 • GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor
 • GEV 520 - Evaluarea pentru garantarea împrumutului
 • GEV 600 - Evaluarea întreprinderii
 • GEV 620 - Evaluarea bunurilor mobile de natura maşinilor, echipamentelor și instalaţiilor
 • GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile
 • Glosar
 • Abrevieri
 • Cod de etică a profesiei de evaluator autorizat

NOTĂ: Aceste standarde de evaluare sunt obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare. Standardele de evaluare a bunurilor, ediţia 2022, intră în vigoare la data de 31 decembrie 2021 și sunt aprobate prin Hotărârea Conferinţei Naţionale nr. 4/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1198 din 17 decembrie 2021.

Hotărârea Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 3/2020 pentru aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 691/3.08.2020, se abrogă la data de 31 decembrie 2021.


GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor

Conferinţa Naţională a adoptat, prin hotărârea nr. 4/2021, Standardele de evaluare a bunurilor, ediţia 2022.

GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor și anexele 1-4 aferente acestuia pot fi descărcate de aici. Varianta editabilă a Anexei 4 se poate descărca din pagina personală.

GEV 520 – Evaluarea pentru garantarea împrumutului

Anexa 1 și Anexa 2 la GEV 520 Evaluarea pentru garantarea împrumutului pot fi descărcate din pagina personală.


Varianta în limba engleză a Standardelor de evaluare a bunurilor 2016

Cei care doresc să consulte varianta în limba engleză a standardelor de evaluare pot folosi în continuare colecţia de standarde 2015 în limba engleză, ţinând însă cont de lista de modificări (Modificări ale Standardelor de evaluare a bunurilor, ediţia 2016, faţă de Standardele de evaluare ANEVAR, ediţia 2015) tradusă în limba engleză, listă pe care o puteţi descărca de aici.


ISTORIC STANDARDE DE EVALUARE

Îndrumare de evaluare

În scopul facilitării aplicării/interpretării Standardelor de evaluare adoptate de ANEVAR, Consiliul director poate emite Îndrumare care nu au caracter obligatoriu și reprezintă documente profesionale de sine stătătoare, care se referă la modul de interpretare a unor părți din Standardele de evaluare.