Standarde de evaluare

Profesie Standarde de evaluare

Conferinţa Naţională a adoptat, prin hotărârea nr. 4/2021, Standardele de evaluare a bunurilor obligatorii pentru activitatea de evaluare - în vigoare la data de 31 decembrie 2021, formate din:

Standardele de Evaluare SEV, compuse din: 

 • SEV 101 - Termenii de referinţă ai evaluării (IVS 101)
 • SEV 102 - Documentare și conformare (IVS 102)
 • SEV 103 - Raportare (IVS 103)
 • SEV 104 - Tipuri ale valorii (IVS 104)
 • SEV 105 - Abordări și metode de evaluare
 • SEV 230 - Drepturi asupra proprietăţii imobiliare (IVS 400)
 • SEV 233 - Proprietatea în curs de construire (IVS 410)
 • SEV 200 - Întreprinderi şi participaţii la întreprinderi (IVS 200)
 • SEV 210 - Active necorporale (IVS 210)
 • SEV 220 – Datorii nefinanciare (IVS 220)
 • SEV 250 - Instrumente financiare (IVS 500)
 • SEV 300 - Maşini, echipamente şi instalaţii (IVS 300)
 • SEV 620 - Stocuri (IVS 230)
 • SEV 310 - Evaluări ale drepturilor asupra proprietăţii imobiliare pentru garantarea împrumutului
 • SEV 340 - Evaluarea bunurilor imobile și eficienţa energetică (EVIP)
 • SEV 400 - Verificarea evaluării
 • SEV 430 - Evaluări pentru raportarea financiară
 • SEV 450 - Estimarea valorii de asigurare și a daunelor (EVGN)

Ghidurile de evaluare GEV, compuse din:

 • GEV 232 - Evaluarea proprietăţii imobiliare generatoare de afaceri
 • GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor
 • GEV 520 - Evaluarea pentru garantarea împrumutului
 • GEV 600 - Evaluarea întreprinderii
 • GEV 620 - Evaluarea bunurilor mobile de natura maşinilor, echipamentelor și instalaţiilor
 • GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile
 • Glosar
 • Abrevieri
 • Cod de etică a profesiei de evaluator autorizat

NOTĂ: Aceste standarde de evaluare sunt obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare. Standardele de evaluare a bunurilor, ediţia 2022, intră în vigoare la data de 31 decembrie 2021 și sunt aprobate prin Hotărârea Conferinţei Naţionale nr. 4/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1198 din 17 decembrie 2021.

Hotărârea Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 3/2020 pentru aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 691/3.08.2020, se abrogă la data de 31 decembrie 2021.


GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor

Conferinţa Naţională a adoptat, prin hotărârea nr. 4/2021, Standardele de evaluare a bunurilor, ediţia 2022.

Anexele 1-4 la GEV 500 pot fi descărcate de aici:

Varianta editabilă a Anexei 4 se poate descărca din pagina personală, secțiunea Anunțuri.

GEV 520 – Evaluarea pentru garantarea împrumutului

Anexa 1 și Anexa 2 la GEV 520 Evaluarea pentru garantarea împrumutului pot fi descărcate din pagina personală.


Varianta în limba engleză a Standardelor de evaluare a bunurilor 2016

Cei care doresc să consulte varianta în limba engleză a standardelor de evaluare pot folosi în continuare colecţia de standarde 2015 în limba engleză, ţinând însă cont de lista de modificări (Modificări ale Standardelor de evaluare a bunurilor, ediţia 2016, faţă de Standardele de evaluare ANEVAR, ediţia 2015) tradusă în limba engleză, listă pe care o puteţi descărca de aici.


ISTORIC STANDARDE DE EVALUARE

Îndrumare de evaluare

În scopul facilitării aplicării/interpretării Standardelor de evaluare adoptate de ANEVAR, Consiliul director poate emite Îndrumare care nu au caracter obligatoriu și reprezintă documente profesionale de sine stătătoare, care se referă la modul de interpretare a unor părți din Standardele de evaluare.

Recomandări de elaborare a studiilor de piață prevăzute la art. 111 din Codul fiscal

Prin Legea nr. 301/2021 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal art. 111 alin. (4) și (5) din Codul fiscal au fost modificate în sensul stabilirii responsabilității întocmirii studiilor de piață în sarcina evaluatorilor autorizați. Această modificare a fost adoptată direct în Parlament, fără consultarea ANEVAR.

Ne aflăm așadar într-o situație atipică modului de desfășurare a activității unei asociații profesionale, situație caracterizată printr-o modificare semnificativă a legislației fiscale care a produs o modificare și în legislația care guvernează activitatea de evaluare fără consultarea/avizarea corpului profesional care o gestionează.

În această circumstanță excepțională, ANEVAR s-a văzut în situația de a-și exercita atribuțiile generale stabilite prin OG nr. 24/2011 prin instrumentele legale pe care le are la dispoziție.

Astfel, ținând cont de prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare care stabilește că Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România este autoritatea competentă care organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de evaluator autorizat în România și că reprezintă interesele profesiei de evaluator autorizat la nivel naţional şi internaţional, Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România a adoptat o hotărâre care conține Recomandări pentru elaborarea studiilor de piață prevăzute la art. 111 din Codul fiscal, pe care le puteți accesa aici.

Subliniem câteva aspecte:

 • recomandările au fost elaborate cu scopul de a distinge foarte clar diferențele dintre activitatea de evaluare și activitatea de colectare de informații care alcătuiesc studiile de piață,
 • dezideratul recomandărilor este de a-i informa pe toți cei interesați despre limitele obiective ale acestor studii de piață, limite care există aprioric, cu precădere din cauza limitării informațiilor existente pe piață,
 • utilizarea parțială a studiilor poate induce în eroare prin prisma semnificației și relevanței valorilor selectate
 • cu excepția situațiilor prevăzute de lege, studiile de piață nu pot fi utilizate ca sursă de informații/valori de referință pentru elaborarea sau verificarea rapoartelor de evaluare, în nicio circumstanță

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz