Modificare Anexa 3 GEV 500

Noutăţi Modificare Anexa 3 GEV 500

Având în vedere hotărârile unor Consilii locale de indexare a valorii impozabile, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România a modificat Anexa 3 la GEV 500 - Metodologie de estimare a valorii impozabile pentru proprietăţile rezidenţiale deţinute de persoane juridice la GEV 500 Determinarea valorii impozabile a clădirilor pentru corelarea cu hotărârile Consiliilor locale, respectiv ale Consiliului general al Municipiului București.

Se modifică paragraful 2, acesta devenind:

Astfel atragem atenţia că, pentru determinarea valorii impozabile, evaluatorul va ţine cont de hotărârile administraţiilor locale în vigoare, al căror extras relevant va fi atașat la raportul de evaluare ca sursă de informaţii.