Memorandum de Colaborare ASA - ANEVAR – August 2019

Noutăţi Memorandum de Colaborare ASA - ANEVAR – August 2019
Memorandum de Colaborare ASA - ANEVAR – August 2019

American Society of Appraisers (ASA) este încântată să anunţe într-un comunicat oficial (http://www.appraisers.org/asa-newsroom/article/2019/08/28/asa-enters-into-mou-with-anevar) că a încheiat un Memorandum de Colaborare cu Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR).

Președintele ANEVAR, Dana Ababei, a declarat: „Memorandumul recunoaște angajamentul comun al ANEVAR și ASA de a construi un parteneriat de colaborare pe termen lung, în special în domeniile standardelor, educaţiei și al recunoașterii reciproce. De asemenea, acest acord demonstrează progresul ambelor organizaţii pentru încurajarea dezvoltării profesiei la nivel mondial pentru propriii membri, prin schimbul de cunoștinţe profesionale în domeniile standardelor, eticii și respectarea lor precum și în domeniul asigurărilor profesionale și a bunelor practici.

Președintele ASA International, Douglas R. Krieser, a adăugat: „ASA oferă valoare la nivel mondial. Parteneriatul cu organizaţii de top precum ANEVAR, în scopul de a oferi expertiză regională și sprijin, ajută la identificarea nevoilor locale și la îndeplinirea acestei misiuni globale. Așteptăm cu nerăbdare colaborarea cu ANEVAR pentru a promova și extinde recunoașterea profesiei la nivel mondial.”

Cu o istorie care se întinde pe mai bine de 75 de ani, ASA este o organizaţie internaţională multi-disciplinară, non-profit, cu aproximativ 6.000 de evaluatori profesioniști, reprezentând toate specializările, inclusiv: verificarea și managementul evaluării, evaluarea afacerilor, evaluarea de pietre preţioase și bijuterii, de mașini, echipamente și tehnică, de bunuri mobile și bunuri imobile.

Prevederile Memorandumului amintesc:

  • Analiza posibilităţilor de recunoaștere reciprocă a calificărilor profesionale în cadrul celor două organizaţii;
  • Colaborarea pentru formarea profesională continuă și cursuri care pot fi puse la dispoziţia membrilor ambelor organizaţii la preţuri similare; și
  • Schimb proactiv de cunoștinţe, expertiză și experienţă în domeniul evaluării.

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR), așa cum o știm astăzi, reprezintă rezultatul a 25 de ani de evoluţie constantă a profesiei de evaluator în România. Scopul principal al ANEVAR este organizarea, coordonarea și autorizarea modului în care activează evaluatorii profesioniști în această ţară, precum și reprezentarea și protejarea intereselor profesionale ale membrilor săi. De asemenea, unul dintre scopuri este să asigure independenţa profesională a evaluatorilor autorizaţi în conformitate cu deontologia profesională, un nivel ridicat de calificare profesională, precum și promovarea standardelor, metodelor și tehnicilor de evaluare pe care evaluatorii autorizaţi trebuie să le utilizeze. ANEVAR include peste 4100 de persoane fizice și peste 550 de companii care desfășoară activităţi precum: evaluarea proprietăţii imobiliare; evaluarea afacerilor; evaluarea bunurilor mobile; evaluarea acţiunilor și a altor instrumente financiare; evaluarea imobilizărilor necorporale; verificarea rapoartelor de evaluare.