Consultații stagiu – septembrie 2021

Noutăţi Consultații stagiu – septembrie 2021
Consultații stagiu – septembrie 2021

În atenţia membrilor ANEVAR care au finalizat un curs de pregătire profesională în domeniul evaluării şi doresc să desfăşoare stagiul practic participând la consultaţiile stagiu susţinute de către Corpul de lectori îndrumători ANEVAR.

Primele sesiuni de Consultații stagiu din semestrul II 2021 vor avea loc online, în perioada 20 – 24 septembrie și vor fi organizate de filialele ANEVAR de la București, Cluj, Constanța, Iași și Timișoara.

Alocarea candidaților pe grupe și stabilirea datelor exacte ale întâlnirilor, se va face după încheierea perioadei de înscriere și se va comunica acestora prin e-mail.

Cei interesați să participe vor:

  • Completa și transmite formularul de înscriere disponibil aici.
  • Depune minimum două rapoartele de evaluare în formă preliminară pe specializarea pe care au urmat cursul de pregătire profesională.

Formularul de înscriere, precum și rapoartele preliminare, vor fi transmise în format electronic la adresa de e-mail a Filialei ANEVAR care organizează ședința de consultații respectivă.

Data limită de înscriere este 2 septembrie 2021.

Datele de contact ale Filialelor ANEVAR sunt disponibile pe site-ul nostru la rubrica Contact.

Informare:

Scopurile în care se face prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în formularul de înscriere:

  • organizarea sesiunii de consultații stagiu, conform Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii;
  • transformarea în date anonime și stocarea ulterioară, exclusiv în scopuri statistice;
  • evidența membrilor stagiari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.

Principalele drepturi conferite persoanelor vizate:

  • dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune o plângere, drepturi care pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, în atenția responsabilului cu protecția datelor.