Fundația „Apreciază Viața!”

Noutăţi Fundația „Apreciază Viața!”
Fundația „Apreciază Viața!”

Ajută-ne să putem ajuta!

Implicare. Un cuvânt atât de prezent pe buzele tuturor, în aceste timpuri. Și nici nu ar avea cum să fie altfel. Este atâta nevoie de ajutor oriunde privești în jur.

Ne poți sprijini redirecționând o parte din impozitul pe venit.

Fundația „Apreciază Viața!”

CIF 33977142

IBAN:  RO18 RNCB 0072 1447 9944 0001

Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din  impozitul anual datorat

1. PERSOANE FIZICE

Persoanele fizice pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult dacă, la momentul plății sumelor, entitatea respectivă figurează în Registrul entităilor/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Documente de întocmit:

Persoana fizică depune la ANAF formularul 230 și/sau bifează opțiunea de direcționare din impozitul pe venit a 3,5% către o astfel de entitate.

2. PERSOANE FIZICE AUTORIZATE – PFA SUPUSE IMPOZITĂRII ÎN SISTEM REAL

Cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum și pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, reprezintă pentru PFA supusă sistemului real de impunere cheltuieli deductibile în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol (conform prevederilor art. 68 din Codul fiscal).

PFA va avea obligația depunerii Declarației unice până la data de 25 mai 2021.

Documente de întocmit:

  • Contractul de sponsorizare, în formă scrisă, întocmit conform Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea.
  • Plata efectivă a sponsorizării.

Direcționarea unui procent din impozitul pe venit către entități non-profit sau unități de cult

Procentul este 3,5% din impozitul pe venit, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult dacă, la momentul plății sumelor, entitatea respectivă figurează în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Direcționarea efectivă din impozit se va face de către ANAF, prin intermediul Declarației Unice, depusă de fiecare contribuabil, în baza opțiunii exprimate.

3. PERSOANE FIZICE INDEPENDENTE SUPUSE IMPOZITĂRII PE BAZĂ DE NORMĂ DE VENIT,VENITURILOR DIN CHIRII, VENITURILOR DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Potrivit art. 72, contribuabilii care nu au obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit, pot dispune asupra destinației unei sume din impozitul datorat pe venitul anual, a unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, cu condiția că beneficiarul este înscris în Registrul entităților/unităților de cult, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

4.COMPANII PLĂTITOARE DE IMPOZIT PE VENITURILE MICROINTREPRINDERI

Microintreprinderile care efectuează sponsorizări potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, pot deduce din impozitul pe veniturile microintreprinderilor, în limita a 20% din impozitul datorat, doar dacă la data încheierii contractului de sponsorizare, beneficiarul este înscris în Registrul entităților/unităților de cult, (conform prevederilor de la art. 56 alin. (11 -14) din Codul fiscal).

Documente de întocmit:

Contractul de sponsorizare, care se încheie în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii și duratei sponsorizării, precum și a drepturilor și obligațiilor părților.

Deducerea nu se aplică retroactiv, adică o sponsorizare facută în trimestrul patru al anului poate fi dedusă doar din impozitul aferent acestui trimestru, nu și din cel al celor precedente. Dacă sponsorizarea depășeste cei 20%, sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat aferent acelui trimestru, se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive (echivalentul a 7 ani consecutivi). Scăderea acestor sume se efectuează în ordinea înregistrării, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată al impozitului.

Plata sponsorizării trebuie să fie efectuată în cadrul trimestrului în care se deduce, adică se face plata până la 31 decembrie 2021 pentru a o deduce în D100 cu termen depunere 25 ianuarie 2022.

5. COMPANII PLĂTITOARE DE IMPOZIT PE PROFIT

Companiile plătitoare de impozit pe profit care efectuează sponsorizări entităților fără scop lucrativ/ autorităților publice/ persoanelor fizice pentru activitățile desfășurate în anumite domenii (spre exemplu culturaă educație, umanitar, social) beneficiază de facilități fiscale, în anumite condiții prevăzute de lege. Cheltuiala cu sponsorizarea oferită nu este o cheltuială deductibilă fiscal, dar poate reprezenta un credit fiscal, adică poate reduce impozitul pe profit de plată cu suma integrală a sponsorizării oferite, cu condiția respectării anumitor condiții. Codul fiscal prevede următoarele limite (minimul dintre):

  • din impozitul pe profit datorat
  • din cifra de afaceri (începând cu 29 iulie 2019)

Sponsorizările efectuate se scad din impozitul pe profit doar dacă beneficiarul sponsorizării este inclus la data încheierii contractului de sponsorizare în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (Registru gestionat de către ANAF). Pentru a fi inclus în calculul impozitului pe anul respectiv, contractul de sponsorizare trebuie încheiat înainte de sfârșitul anului calendaristic, iar plata trebuie efectuată pâna la finele anului.

Conform Codului fiscal, atunci când cheltuielile legate de sponsorizare depășesc, în perioada de referință, limitele permise pentru credit fiscal, diferența poate fi dedusă din impozitul pe profit în următorii 7 ani consecutivi.

Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (Registrul gestionat de către ANAF) se poate consulta la adresa următoare:
https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/.