Cum îmi pot înregistra calitatea de expert tehnic judiciar în baza de date a Asociaţiei?

Noutăţi Cum îmi pot înregistra calitatea de expert tehnic judiciar în baza de date a Asociaţiei?
Cum îmi pot înregistra calitatea de expert tehnic judiciar în baza de date a Asociaţiei?

Pentru a vă înregistra calitatea de expert tehnic judiciar în baza de date a Asociaţiei, vă invităm să completaţi acest formular. Formularul completat şi semnat, împreună cu documentul justificativ (spre ex. autorizația de expert tehnic judicar sau orice alt document care vă atestă calitatea de expert tehnic judiciar) se vor transmite prin e-mail, la adresa contact@anevar.ro sau prin fax la numărul 021-311.13.40.

Notă: Aceste informaţii vor fi utilizate la completarea listelor evaluatorilor autorizaţi care deţin şi calitatea de experţi tehnici judiciari, ca răspuns la solicitările adresate în acest sens Asociaţiei de către instanţele de judecată, în scopul nominalizării acestora ca experţi în dosarele aflate pe rolul instanţelor.