Hotărârile adoptate în cursul anului 2024

 1. Data adoptării: 11.01.2024 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, a șapte persoane juridice; Data intrării în vigoare: 11.01.2024.
 2. Data adoptării: 11.01.2024 - Hotărâre pentru retragerea calității de evaluator autorizat, membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, a 17 persoane fizice care nu au achitat cotizația de membru aferentă anului 2023; Data intrării în vigoare: 11.01.2024.
 3. Data adoptării: 11.01.2024 - Hotărâre pentru retragerea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, a 23 persoane juridice care nu au achitat cotizația de membru aferentă anului 2023; Data intrării în vigoare: 11.01.2024.
 4. Data adoptării: 11.01.2024 - Hotărâre privind pierderea calității de evaluator autorizat, prin retragere din proprie inițiativă, a 6 persoane juridice și a 4 persoane fizice, membre ale Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 11.01.2024.
 5. Data adoptării: 11.01.2024 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor titulari suspendaţi ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România începând cu data de 1 ianuarie 2024; Data intrării în vigoare: 11.01.2024.
 6. Data adoptării: 11.01.2024 - Hotărâre pentru constatarea încetării de drept a calității de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România a membrilor suspendați care nu au efectuat programele anuale obligatorii de pregătire începând cu anul 2021; Data intrării în vigoare: 11.01.2024.
 7. Data adoptării: 11.01.2024 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România absolvenților de cursuri de formare specifice în domeniul evaluării, aprobate de Consiliul director; Data intrării în vigoare: 11.01.2024.
 8. Data adoptării: 11.01.2024 - Hotărâre pentru aprobarea organizării Conferinței „Evaluarea pentru raportare financiară și pentru impozitare”; Data intrării în vigoare: 12.01.2024.
 9. Data adoptării: 15.01.2024 - Hotărâre pentru aprobarea Părții variabile a cotizației membrilor titulari referitoare la testările online; Data intrării în vigoare: 15.01.2024.
 10. Data adoptării: 18.01.2024 - Hotărâre pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2024; Membrii titulari. Membrii acreditați. Membrii corporativi. Membrii inactivi. Data intrării în vigoare: 19.01.2024.
 11. Data adoptării: 23.01.2024 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a domnului Covrescu Valerian, membru titular suspendat al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 23.01.2024.
 12. Data adoptării: 23.01.2024 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 23.01.2024.
 13. Data adoptării: 23.01.2024 - Hotărâre pentru constatarea încetării de drept a calității de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România a doamnei Ardeus Ionela Iulia; Data intrării în vigoare: 23.01.2024.
 14. Data adoptării: 23.01.2024 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei de evidenţă a membrilor a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 25.01.2024.
 15. Data adoptării: 23.01.2024 - Hotărâre pentru aprobarea Sintezei rezultatelor obținute după finalizarea seminarului R01 - “Asigurarea calității în activitatea de evaluare a bunurilor" organizat în cursul anului 2023; Data intrării în vigoare: 25.01.2024.
 16. Data adoptării: 23.01.2024 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei ştiinţifice şi de standarde a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 25.01.2024.
 17. Data adoptării: 23.01.2024 - Hotărâre pentru aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 01.01.2024.
 18. Data adoptării: 23.01.2024 - Hotărâre pentru împuternicirea domnului Radu Călin Timbuș, preşedinte al ANEVAR în perioada 2022-2023, să semneze în numele Asociaţiei, situaţiile financiare aferente anului 2023; Data intrării în vigoare: 25.01.2024.
 19. Data adoptării: 23.01.2024 - Hotărâre pentru împuternicirea unor persoane din cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România care să îndeplinească procedurile legale ce vizează Asociația în relațiile cu băncile; Data intrării în vigoare: 25.01.2024.
 20. Data adoptării: 23.01.2024 - Hotărâre pentru numirea Consiliului director al Fundaţiei „APRECIAZĂ VIAŢA!”; Data intrării în vigoare: 25.01.2024.
 21. Data adoptării: 29.01.2024 - Hotărâre pentru aprobarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2024; Data intrării în vigoare: 29.01.2024. Anexă.
 22. Data adoptării: 29.01.2024 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii; Data intrării în vigoare: 29.01.2024. Anexă. Anexa 1. Anexa 2. Anexa la Contractul de pregătire profesională în domeniul evaluării.
 23. Data adoptării: 05.02.2024 - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de desfășurare a examenului de acreditare/reacreditare; Data intrării în vigoare: 05.02.2024.
 24. Data adoptării: 05.02.2024 - Hotărâre pentru aprobarea Listei indemnizațiilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România aferente anului 2024; Data intrării în vigoare: 05.02.2024.
 25. Data adoptării: 06.02.2024 - Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri cu privire la organizarea la distanță a adunărilor generale ale filialelor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 06.02.2024.
 26. Data adoptării: 06.02.2024 - Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri cu privire la organizarea la distanță a Conferinței naționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în data de 12 aprilie 2024; Data intrării în vigoare: 06.02.2024.
 27. Data adoptării: 13.02.2024 - Hotărâre pentru reluarea Conferinței „Evaluarea pentru raportare financiară și pentru impozitare” în format online; Data intrării în vigoare: 13.02.2024.
 28. Data adoptării: 13.02.2024 - Hotărâre pentru aprobarea indemnizației lectorilor seminarului „Evaluarea pentru impozitare și evaluarea pentru raportare financiară”, care a avut loc la Cluj-Napoca, în data de 2 februarie 2024; Data intrării în vigoare: 13.02.2024.
 29. Data adoptării: 13.02.2024 - Hotărâre pentru completarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2024; Data intrării în vigoare: 14.02.2024.
 30. Data adoptării: 13.02.2024 - Hotărâre pentru numirea Consiliului director al Fundaţiei „APRECIAZĂ VIAŢA!”; Data intrării în vigoare: 14.02.2024.
 31. Data adoptării: 13.02.2024 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății LEXIANA CONCEPT SRL; Data intrării în vigoare: 14.02.2024.
 32. Data adoptării: 13.02.2024 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a domnului Bulinschi Marcel Gheorghe, membru titular suspendat al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 14.02.2024.
 33. Data adoptării: 13.02.2024 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei de calificare şi atestare profesională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 14.02.2024.
 34. Data adoptării: 13.02.2024 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calității de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România ca urmare a nefinalizării stagiaturii în termenul legal; Data intrării în vigoare: 14.02.2024.
 35. Data adoptării: 13.02.2024 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei de verificare şi monitorizare a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 14.02.2024.
 36. Data adoptării: 13.02.2024 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei de relaţii interne şi internaţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 14.02.2024.
 37. Data adoptării: 13.02.2024 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei juridice a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 14.02.2024.
 38. Data adoptării: 26.02.2024 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății LUCSTO ADVISORY SRL; Data intrării în vigoare: 26.02.2024.
 39. Data adoptării: 26.02.2024 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unui membru corporativ și a unui membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 26.02.2024.
 40. Data adoptării: 20.03.2024 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unui membru corporativ și a unui membru titular ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 21.03.2024.
 41. Data adoptării: 20.03.2024 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 21.03.2024.
 42. Data adoptării: 20.03.2024 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, a societății ROM CONSULTING CO SRL; Data intrării în vigoare: 21.03.2024.
 43. Data adoptării: 20.03.2024 - Hotărâre pentru aprobarea Listei candidaţilor admiși la examenele de acreditare și reacreditare din sesiunea 2023-2024; Data intrării în vigoare: 21.03.2024.
 44. Data adoptării: 20.03.2024 - Hotărâre pentru aprobarea Listelor obiectelor de inventar și ale mijloacelor fixe propuse pentru casare; Data intrării în vigoare: 21.03.2024.
 45. Data adoptării: 20.03.2024 - Hotărâre pentru aprobarea organizării Conferinței europene în domeniul evaluării „Standarde de evaluare pentru o Europă în tranziție”; Data intrării în vigoare: 21.03.2024.
 46. Data adoptării: 20.03.2024 - Hotărâre pentru organizarea consursului „Spețe complexe în evaluare”; Data intrării în vigoare: 22.03.2024.
 47. Data adoptării: 20.03.2024 - Hotărâre pentru completarea Listei persoanelor fizice care își pierd calitatea de membru stagiar al ANEVAR ca urmare a nefinalizării stagiaturii în termenul legal, aprobată prin Hotărârea Consiliul director nr. 34/2024; Data intrării în vigoare: 22.03.2024.
 48. Data adoptării: 27.03.2024 - Hotărâre pentru aprobarea organizării unui seminar la solicitarea unei instituții; Data intrării în vigoare: 28.03.2024.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz