Dosar disciplinar 51 / 2021

Etică Spețe Dosar disciplinar 51 / 2021

Sesizarea: formulată de o persoană fizică împotriva unui membru titular ANEVAR, având ca obiect un raport de evaluare proprietate imobiliară ce are ca scop declarat estimarea valorii de piața a imobilului situat în localitatea x, compus din teren intravilan categoria CC, cu suprafața de x mp și construcții C1-locuință P+M cu suprafața construită la sol de y mp și suprafața construită desfășurată de z mp, în vederea informării clientului privind tranzacționarea imobilului.

Criticele aduse raportului de evaluare se referă faptul că scopul evaluării este greșit indicat; raportul se bazează pe informații inexacte; raportul încalcă standardele ANEVAR; raportul conține constatări de fapt greșite.

În susținerea sesizării autorul acesteia a depus în copie: raportul de evaluare reclamat, fotografii de la data vânzării , fotografii de la data cumpărării, hotărâri judecătorești.

Procedura disciplinară a parcurs toate cele trei etape de cercetare disciplinară, în urma cărora a rezultat faptul că:

  • evaluatorul are lacune în ceea ce priveste procedura de evaluare a proprietătii imobiliare, cu referire în special la stabilirea termenilor de referință, analiza de piață, argumentarea ajustărilor, calculul deprecierilor ( abateri de la SEV 101 Termenii de referință ai evaluării (IVS 101) – art. 10.1, 20.3 alin. (f) și (g); GEV 630 Evaluarea bunurilor imobile – art. 28÷32, art. 55, art. 77, art. 100÷103; SEV 105 Abordări și metode de evaluare – art. 10.4, art. 80).
  • erorile identificate ar putea induce în eroare utilizatorul raportului de evaluare, în condițiile în care analiza a vizat în mod exclusiv conformitatea cu standardele de evaluare în vigoare la data evaluării și nu valoarea estimată prin raportul de evaluare.
  • fapta evaluatorului autorizat membru titular ANEVAR întrunește elementele abaterii disciplinare prevăzute la art. 12 alin (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare al ANEVAR, aprobat prin HG nr.353/2012, raportat la pct. 2.4 lit c., precum și a pct. 2.5. lit. a. și b. din Codul de Etică al profesiei de evaluator autorizat, aprobat prin Hotărârea Conferinței Naționale nr.1/2012.
  • având în vedere comportamentul general manifestat de către evaluator pe parcursul cercetării disciplinare și însușirea erorilor constatate, evaluatorul își poate acoperi lacunele rezultate din analiza raportului de evaluare printr-o pregătire profesională mai temeinică care să corespundă tipului de activ și abordării în evaluare aplicate.

Decizie: aplicarea sancțiunii disciplinare avertisment cu acțiune corectivă profesională prevăzută la art. 26 lit b) din O.G. nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz