Dosar disciplinar 5 / 2020

Etică Spețe Dosar disciplinar 5 / 2020

Sesizarea: formulată de o persoană fizică împotriva unui membru titular ANEVAR, având ca obiect raport de evaluare proprietate imobiliară de tip industrial, scopul evaluării fiind estimarea valorii de piață și a valorii de lichidare.

În opinia autorului sesizării, evaluatorul a săvârșit grave abateri disciplinare, cu  următoarele consecințe: i) Prejudicieri grave ale intereselor financiare ale creditorilor din dosar, printre care și statul român; ii) Inducerea în eroare (înșelăciune) cu bună știință a oricărui potențial cumpărător; iii) Prelungirea nelegală și cu bună știință a procedurii, cu consecințe în favoarea lichidatorului judiciar.

În susținerea sesizării autorul acesteia a depus în copie i) raportul de evaluare reclamat, însoțit de anexe, ii) notificarea adresată evaluatorului care cuprinde criticile aduse raportului de evaluare și care face parte intregrantă din sesizarea formulată.

Procedura disciplinară a parcurs toate cele trei etape de cercetare disciplinară, în urma cărora a rezultat faptul că:

  • Evaluatorul nu a menționat în RE că evaluarea se face fără a avea la dispoziție ultimul registru de mijloace fixe legal al activelor societății evaluate, acesta nefiindu-i pus la dispoziție de Client;
  • Estimarea deprecierii externe a fost efectuată utilizând MCV, metodă de evaluare pe care, în același timp, Evaluatorul o consideră neaplicabilă din cauza lipsei de informații de piață;
  • În estimarea valorii de piață a terenului subiect nu se prezintă care este CMBU a comparabilelor.
  • Evaluatorul a avut o atitudine de colaborare pe tot parcursul cercetării disciplinare, care a permis o înțelegere mai bună a raportului de evaluare și a elementelor conexe acestuia.
  • Fapta evaluatorului autorizat membru titular ANEVAR întrunește elementele abaterii disciplinare prevăzute la art. 12 alin (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare al ANEVAR, aprobat prin HG nr.353/2012, raportat la pct. 2.4 lit.  c din Codul de Etică al profesiei de evaluator autorizat, aprobat prin Hotărârea Conferinței Naționale nr.1/2012.
  • Având în vedere faptul că potrivit principiului proporționalității, trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea disciplinară propusă a fi aplicată, se apreciază, prin prisma neconformităților identificate pe parcursul cercetării disciplinare, însușite de către evaluator, că scopul sancțiunii disciplinare care urmează a fi aplicată persoanei cercetate disciplinar pentru abaterea constatată, poate fi atins prin aplicarea sancțiunii avertisment cu acțiune corectivă profersională, sancțiune prevăzută la art. 26 lit. b) din OG nr. 24/2011.
  • Evaluatorul își poate acoperi lacunele rezultate din analiza raportului de evaluare   printr-o pregătire profesională mai temeinică care să corespundă tipului de activ și abordării în evaluare aplicate.

Decizie: aplicarea sancțiunii disciplinare avertisment cu acțiune corectivă profesională prevăzută la art. 26 lit b) din O.G. nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz