Dosar disciplinar 58 / 2021

Etică Spețe Dosar disciplinar 58 / 2021

Sesizarea: formulată de o persoană fizică împotriva unui membru titular ANEVAR, având ca obiect raportul de evaluare realizat în procedura de executare pentru proprietatea imobiliară -  apartament 3 camere.

Criticile aduse de autorul sesizării se referă la nerealizarea inspecției, mențiuni eronate cu privire la numărul de camere al apartamentului supus evaluării, neverificarea informațiilor din extrasul de CF sau din dosarul execuțional care arătau faptul că apartamentul era grevat de sarcini în favoarea ANAF, lipsa mențiunilor cu privire la informațiile existente în dosarul execuțional.

În susținerea sesizării astfel formulate, autorul acesteia a depus, în copie raportul de evaluare reclamat și alte documente din dosarul de executare.

Procedura disciplinară a parcurs toate cele trei etape de cercetare disciplinară, constatându-se:

 • evaluarea conține neconformități și incoerențe, precum și abateri de la standardele de evaluare a bunurilor, respectiv: GEV 630 Evaluarea bunurilor imobile
 • CULEGEREA DATELOR ȘI DESCRIEREA PROPRIETĂȚII IMOBILIARE
  • paragraf 17 – Nu sunt menționate în raport date despre proprietatea imobiliară subiect (informații privind zona, amplasamentul, caracteristici fizice ale construcției de bază și proprietate subiect, etc)
  • paragraf 26 – Nu există în cadrul raportului o descriere clară a proprietății subiect, care să conțină informații minime pentru evaluare
 • ANALIZA DATELOR
  • paragraf 32 – Nu a fost realizată o analiză de piață reală și corectă, care să conțină informații suport pentru elementele care au fost utilizate în aplicarea abordărilor în evaluare
 • APLICAREA ABORDĂRILOR ÎN EVALUARE - Abordarea prin piață
  • paragraf 41 și 50 – Au fost utilizate oferte de vânzări de proprietăți imobiliare (apartamente  cu 2 camere) care nu sunt similare proprietății subiect (apartament cu 3 camere);
  • paragraf 52 – Nu au fost făcute ajustări ele prețurilor comparabilelor pentru unele din elementele de comparație (suprafata, etaj, compartimentare, balcoane, componente nonimobiliare, sistem de încălzire);
  • paragraf 54 – In selectarea concluziei asupra valorii estimate în cadrul Abordării prin piață nu s-a ținut cont de intervalul de valori, de totalul ajustărilor făcute (brute/nete), alegându-se o valoare care nu îndeplinea aceste cerințe;
  • paragraf 55 – Nu au fost argumentate în niciun fel ajustările aplicate prețurilor proprietăților comparabile.
 • toate aceste neconformități conduc la încălcarea principiilor Codului de etică al profesiei de evaluator autorizat, respectiv: Obiectivitate, independenţă, imparţialitate  - pct 2.2, lit. d.; Competența profesională - pct. 2.4, lit. c.; Comportament profesional - pct. 2.5, lit. a.
 • evaluatorul își poate acoperi lacunele rezultate din analiza raportului de evaluare    printr-o pregătire profesională mai temeinică care să corespundă tipului de activ și abordării în evaluare aplicate.

Decizie: aplicarea sancțiunii disciplinare avertisment cu acțiune corectivă profesională prevăzută de art. 26 lit. b) din OG nr. 24/2011.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz