Dosar disciplinar 5 / 2021

Etică Spețe Dosar disciplinar 5 / 2021

Sesizarea: formulată de o persoană juridică - autoritate publică locală împotriva unui membru titular ANEVAR, având ca obiect un raport de evaluare întocmite pentru estimarea valorii impozabile a clădirilor deținute de X la 31 decembrie 2020.
Criticile aduse de autorul sesizării se referă la nerespectarea Standardelor de evaluare ANEVAR 2020 – GEV 500, concluzia fiind aceea că rezultatul evaluării nu respectă modul de selecționare a valorii cerut de GEV 500.

În susținerea sesizării autorul acesteia a depus în copie raportul de evaluare reclamat.

Procedura disciplinară a parcurs toate cele trei etape de cercetare disciplinară, în urma cărora a rezultat faptul că:

  • adresa menționata în RE este eronată.
  • se menționează că suprafața construită a clădirii a fost preluată din CF, aspect neadevărat, în CF nefiind menționată suprafața.
  • la “metoda costurilor segregate” se menționează că valorile sunt corespunzatoare lunii iunie 2020, data evaluării fiind 31 decembrie 2020.
  • raportul de evaluare transmis nu conținea anexele de calcul, astfel ca acestea au fost solicitate în urma audierii și analizate ulterior.
  • din analiza modului de aplicare al cataloagelor IROVAL s-a constatat că în estimarea costului de înlocuire brut nu este inclus costul aferent terasei blocului, precum și costul modernizării (extinderii efectuate), spațiul analizat fiind un apartament de bloc situat la parter care a fost transformat în spațiu comercial prin realizarea unor scări de acces (inclusiv ușa) direct din stradă, precum și amenajarea unui spațiu de depozitare sub scara de acces (așa cum rezultă din fotografii și confirmat de către Evaluator la audiere); acest aspect reprezintă principala neconformitate care poate avea impact asupra valorii estimate.
  • la estimarea deprecierii nu s-a ținut cont de modernizările/extinderile efectuate, modernizari/extinderi care sunt vizibile.
  • se constată că erorile identificate ar putea induce în eroare utilizatorul raportului de evaluare și totodată ar putea avea impact asupra valorii, în condițiile în care analiza a vizat în mod exclusiv conformitatea cu standardele de evaluare în vigoare la data evaluării și nu valoarea estimată prin raportul de evaluare.
  • se constată încălcarea prevederilor punctul 2.4. lit.  a. și c. din Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat, aprobat prin Hotărârea Conferinței Naționale nr. 1/2012.
  • având în vedere comportamentul general manifestat de către evaluator pe parcursul cercetării disciplinare și însușirea erorilor constatate, se apreciază că evaluatorul își poate acoperi lacunele rezultate din analiza rapoartelor de evaluare printr-o pregătire profesională mai temeinică care să corespundă tipului de activ și abordării în evaluare aplicate.

Decizie: aplicarea sancțiunii disciplinare avertisment cu acțiune corectivă profesională prevăzută la art. 26 lit b) din O.G. nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz