Dosar disciplinar 7 / 2021

Etică Spețe Dosar disciplinar 7 / 2021

Sesizarea: formulată de o persoană juridică - autoritate publică locală împotriva unui membru titular ANEVAR, având ca obiect două rapoarte de evaluare întocmite pentru estimarea valorii impozabile a clădirilor deținute de X la 31 decembrie 2020.

Criticile aduse de autorul sesizării se referă la nerespectarea Standardelor de evaluare ANEVAR 2020 – GEV 500, fiind argumentate pentru fiecare raport de evaluare în parte, concluzia fiind aceea că în ambele situații rezultatul evaluării nu respectă modul de selecționare a valorii cerut de GEV 500. În concret, sunt prezentate două metode de evaluare, abordarea prin cost și abordarea prin venit, valoarea selecționată de evaluator fiind cea rezultată din aplicarea abordării prin venit, deși nu erau îndeplinite condițiile cerute de GEV 500 pentru aplicarea acestei metode.

În susținerea sesizării autorul acesteia a depus în copie rapoartele de evaluare reclamate.

Procedura disciplinară a parcurs toate cele trei etape de cercetare disciplinară, în urma cărora a rezultat faptul că:

 • rapoartele de evaluare au fost întocmite cu nerespectarea Standardelor de evaluare a bunurilor, în special cu nerespectarea Ghidului de evaluare GEV 500 – Determinarea valorii impozabile a clădirilor.
 • în cea mai mare parte criticile aduse de reclamant se susțin, rapoartele de evaluare conținând și alte neconformități, unele care ar putea avea impact asupra valorii, altele făra impact, dar care pot induce în eroare utilizatorii rapoartelor. Astfel:
  • practic cele două rapoarte de evaluare reprezintă evaluarea aceluiași imobil;
  • diferență semnificativă între cele două rapoarte este la suprafețele menționate;
  • în ambele rapoarte de evaluare adresa este greșită, la fel și descrierea;
  • se menționează că la ambele rapoarte suprafețele sunt înscrise în CF, aspect neadevărat.
 • se constată că erorile identificate ar putea induce în eroare utilizatorul raportului de evaluare și totodată ar putea avea impact asupra valorii, în condițiile în care analiza a vizat în mod exclusiv conformitatea cu standardele de evaluare în vigoare la data evaluării și nu valoarea estimată prin raportul de evaluare.
 • se constată încălcarea prevederilor punctul 2.4. lit.  a. și c., precum și a pct. 2.5. lit. a. b. și c. din Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat, aprobat prin Hotărârea Conferinței Naționale nr. 1/2012.
 • având în vedere comportamentul general manifestat de către evaluator pe parcursul cercetării disciplinare și însușirea erorilor constatate, se apreciază că evaluatorul își poate acoperi lacunele rezultate din analiza rapoartelor de evaluare printr-o pregătire profesională mai temeinică care să corespundă tipului de activ și abordării în evaluare aplicate.

Decizie: aplicarea sancțiunii disciplinare avertisment cu acțiune corectivă profesională prevăzută la art. 26 lit b) din O.G. nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz