Condiții de eliberare a însemnelor

Însemnele de membru titular

Calitatea de membru titular al Asociaţiei se probează cu legitimaţia și parafa de membru, care se vizează/emite anual. Parafele conţin numele şi prenumele evaluatorului, anul valabilităţii, numărul de legitimaţie, precum şi specializările pentru care titularul parafei are calificarea necesară.

Legitimaţiile de membru şi parafele se pun la dispoziţia membrilor titulari la începutul fiecărui an, cu condiţia:

  • achitării cotizaţiei aferente anului pentru care sunt valabile legitimaţiile şi parafele în cuantumul stabilit de către Consiliul director;
  • efectuării celor 20 de ore de pregătire continuă, aferente anilor anteriori pentru care sunt valabile legitimaţiile şi parafele;
  • completării raportului de activitate aferent anului anterior pentru care sunt valabile legitimaţiile şi parafele (una dintre cele trei anexe, disponibile în contul de pe platforma resurse.anevar.ro).

Membrii titulari care îndeplinesc cumulativ condițiile de mai sus până la data 20 decembrie a anului curent pentru anul următor vor intra în posesia însemnelor de membru (legitimaţia de membru titular și parafa) până la data de 10 ianuarie a anului următor.

Membrii titulari care îndeplinesc cumulativ condițiile de mai sus, după data de 20 decembrie a anului curent pentru anul următor vor intra în posesia însemnelor de membru în termen de minimum 10 zile de la data confirmării îndeplinirii condițiilor.

Însemnele de membru acreditat

Calitatea de membru acreditat al Asociaţiei se probează cu legitimaţia și parafa de membru, care se eliberează cu valabilitate anuală. Parafele conţin numele şi prenumele evaluatorului, anul valabilităţii, numărul de legitimaţie, precum şi specializările pentru care titularul parafei are calificarea necesară.

Legitimaţiile de membru şi parafele se pun la dispoziţia membrilor acreditați la începutul fiecărui an, cu condiţia:

  • achitării cotizaţiei aferente anului pentru care sunt valabile legitimaţiile şi parafele în cuantumul stabilit de către Consiliul director;
  • efectuării celor 20 de ore de pregătire continuă, aferente anilor anteriori pentru care sunt valabile legitimaţiile şi parafele;
  • completării raportului de activitate aferent anului anterior pentru care sunt valabile legitimaţiile şi parafele (una dintre cele trei anexe, disponibile în contul de pe platforma resurse.anevar.ro).

Membrii acreditaţi care au achitat cotizaţia în cuantumul stabilit de Consiliul director până la data 20 decembrie a anului curent vor intra în posesia însemnelor de membru (legitimaţia de membru titular și parafa) până la data de 10 ianuarie a anului următor.

Membrii acreditați care îndeplinesc cumulativ condițiile de mai sus, după data de 20 decembrie a anului curent pentru anul următor vor intra în posesia însemnelor de membru în termen de minimum 10 zile de la data confirmării îndeplinirii condițiilor.

Eliberarea însemnelor de membru acreditat este condiţionată şi de susţinerea, la fiecare 5 ani, a examenului de reacreditare, conform prevederilor Regulamentului de acreditare, aprobat prin hotărârea Consiliului director.

Persoanele care au promovat examenul de acreditare devin membri acreditați de la data de 1 ianuarie a anului următor promovării examenului de acreditare/reacreditare şi primesc însemnele în condiţiile menționate mai sus.

Autorizația de membru corporativ

Calitatea de membru corporativ se probează cu autorizaţia de membru corporativ valabilă pentru anul în curs, eliberată de Asociaţie, prin grija Departamentului Evidenţă Membri.

Autorizaţia de membru corporativ se reînnoieşte anual și se pune la dispoziţia membrilor corporativi la începutul fiecărui an, numai cu respectarea următoarelor condiții:

  • achitarea întegrală a cotizaţiei de membru corporativ, aferente anului pentru care este valabilă autorizația, în cuantumul stabilit de către Consiliul director;
  • menținerea calității de evaluator autorizat, membru titular activ de către administratorul societății;
  • completarea raportului de activitate aferent anului anterior pentru care este valabilă autorizația (Anexa 4, disponibilă în contul de pe platforma resurse.anevar.ro);
  • prezentarea unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare cu valabilitatea neîntreruptă de la data dobândirii calității de membru corporativ, inclusiv pentru anul în care este valabilă autorizația, având limita de răspundere de minimum 50.000 euro.” Mai multe informații privind asigurarea de răspundere profesională puteți obține prin accesarea acestui link.

Membrii corporativi care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alineatul anterior până la data 20 decembrie a anului curent pentru anul următor vor intra în posesia autorizației de membru corporativ până la data de 10 ianuarie a anului următor.

Membrii corporativi care îndeplinesc cumulativ condițiile menționate anterior după data de 20 decembrie a anului curent pentru anul următor vor intra în posesia autorizației de membru corporativ în termen de minimum 10 zile de la data confirmării îndeplinirii condițiilor.

Informații utile

Taxe și cotizații

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz