Însemnele membrilor

Notă: Parafele şi legitimaţiile conţin numai specializările deţinute de membrul titular, pentru care acesta a dobândit calificarea profesională necesară, din cele 5 posibile (EI, EPI, EBM, EIF, VE). Imaginile prezentate sunt cu titlu de exemplu. Însemnele se eliberează anual.

Titulari

Model parafă membri titulari
Model parafă membri ce deţin specializarea VE - Verificări de rapoarte de evaluare

Acreditaţi

Model parafă membri acreditaţi

Stagiari

Inactivi

  • Nu au însemne

Suspendaţi

  • Nu au însemne

Corporativi