Completarea Punctului de vedere al ANEVAR privind modul în care se poate desfăşura activitatea de evaluare în România de către persoanele juridice

Noutăţi Completarea Punctului de vedere al ANEVAR privind modul în care se poate desfăşura activitatea de evaluare în România de către persoanele juridice
Completarea Punctului de vedere al ANEVAR privind modul în care se poate desfăşura activitatea de evaluare în România de către persoanele juridice

În completarea Punctului de vedere al ANEVAR privind modul în care se poate desfăşura activitatea de evaluare în România de către persoanele juridice, emis la data de 1 octombrie 2014, publicăm:

  1. Decizia nr. 44/C9/2756/10.01.2020 a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, care reține faptul că în speța supusă analizei, în condițiile în care la licitație participau și persoane juridice, se impunea ca și acestea să fie evaluatori autorizați – deţinători ai autorizaţiei de membru corporativ ANEVAR, în conformitate cu prevederile OG nr. 24/2011, nefiind suficientă prezentarea unor evaluatori autorizați - persoane fizice în cadrul documentației depuse.
  2. Decizia civilă nr. 302/11.05.2020 a Curții de Apel Timișoara, care confirmă opinia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor menționată mai sus.