Hotărârile adoptate în cursul anului 2021

 1. Data adoptării: 13.01.2021 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 14.01.2021.
 2. Data adoptării: 13.01.2021 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 14.01.2021.
 3. Data adoptării: 13.01.2021 - Hotărâre pentru constatarea încetării de drept a calității de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România a membrilor suspendați care nu au efectuat programele anuale obligatorii de pregătire începând cu anul 2018; Data intrării în vigoare: 14.01.2021.
 4. Data adoptării: 13.01.2021 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România absolvenților de cursuri de formare specifice în domeniul evaluării, aprobate de Consiliul director; Data intrării în vigoare: 14.01.2021.
 5. Data adoptării: 13.01.2021 - Hotărâre pentru aprobarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2021; Data intrării în vigoare: 14.01.2021.
 6. Data adoptării: 13.01.2021 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului al IV-lea 2020 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 14.01.2021.
 7. Data adoptării: 13.01.2021 - Hotărâre pentru aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 01.01.2021.
 8. Data adoptării: 13.01.2021 - Hotărâre pentru aprobarea Listei indemnizațiilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România aferente anului 2021; Data intrării în vigoare: 01.01.2021.
 9. Data adoptării: 19.01.2021 - Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri cu privire la organizarea adunărilor generale ale filialelor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 19.01.2021.
 10. Data adoptării: 20.01.2021 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor titulari excluşi de drept din Asociația Națională a evaluatorilor Autorizați din România începând cu data de 1 ianuarie 2021, ca urmare a neachitării cotizaţiei aferente anului 2020; Data intrării în vigoare: 21.01.2021.
 11. Data adoptării: 20.01.2021 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor corporativi excluşi de drept din Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România începând cu data de 1 ianuarie 2021, ca urmare a neachitării cotizaţiei aferente anului 2020; Data intrării în vigoare: 21.01.2021.
 12. Data adoptării: 20.01.2021 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor titulari suspendaţi ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România începând cu data de 1 ianuarie 2021; Data intrării în vigoare: 21.01.2021.
 13. Data adoptării: 20.01.2021 - Hotărâre pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2021; Membrii titulari. Membrii acreditați. Membrii corporativi. Membrii inactivi. Data intrării în vigoare: 25.01.2021.
 14. Data adoptării: 22.01.2021 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 25.01.2021.
 15. Data adoptării: 28.01.2021 - Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri cu privire la organizarea Conferinței naționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 01.02.2021.
 16. Data adoptării: 28.01.2021 - Hotărâre pentru aprobarea unor Măsuri organizatorice în vederea alegerii online a  membrilor Comisiei de etică și disciplină pentru mandatul 2021-2025; Data intrării în vigoare: 01.02.2021.
 17. Data adoptării: 15.02.2021 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 16.02.2021.
 18. Data adoptării: 15.02.2021 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 16.02.2021.
 19. Data adoptării: 15.02.2021 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ, a societății STAFF EVAL SRL; Data intrării în vigoare: 16.02.2021.
 20. Data adoptării: 11.03.2021 - Hotărâre pentru înlocuirea Listei cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, care permit dobândirea calităţii de membru stagiar, fără susţinerea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 20/2014, cu completările ulterioare; Data intrării în vigoare: 11.03.2021.
 21. Data adoptării: 11.03.2021 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 11.03.2021.
 22. Data adoptării: 11.03.2021 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ, a unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 11.03.2021.
 23. Data adoptării: 24.03.2021 - Hotărâre pentru aprobarea Listelor obiectelor de inventar și ale mijloacelor fixe propuse pentru casare; Data intrării în vigoare: 29.03.2021.
 24. Data adoptării: 01.04.2021 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Procedurii privind dobândirea, menținerea, pierderea calității de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum și alte prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociații, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 19/2014, cu modificările ulterioare; Data intrării în vigoare: 01.04.2021. Anexă.
 25. Data adoptării: 02.04.2021 - Hotărâre pentru completarea Listei cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, care permit dobândirea calităţii de membru stagiar, fără susţinerea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 20/2014; Data intrării în vigoare: 02.04.2021. Anexă. Anexă modificată conform HCD 46/2021.
 26. Data adoptării: 02.04.2021 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 02.04.2021.
 27. Data adoptării: 02.04.2021 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ, a societății ROMPROP INVEST SRL; Data intrării în vigoare: 02.04.2021.
 28. Data adoptării: 07.04.2021 - Hotărâre pentru aprobarea organizării unui seminar împreună cu iiBV - International Institute of Business Valuers în domeniul evaluării de întreprinderi; Data intrării în vigoare: 08.04.2021.
 29. Data adoptării: 15.04.2021 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății ROMPRICE SRL; Data intrării în vigoare: 15.04.2021.
 30. Data adoptării: 15.04.2021 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a domnului Teodorescu Ionel, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 15.04.2021.
 31. Data adoptării: 15.04.2021 - Hotărâre pentru numirea Consiliului director al Fundaţiei „APRECIAZĂ VIAŢA!”; Data intrării în vigoare: 15.04.2021.
 32. Data adoptării: 11.05.2021 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului I 2021 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 12.05.2021.
 33. Data adoptării: 20.05.2021 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății BURKHARO INTEL SRL; Data intrării în vigoare: 21.05.2021.
 34. Data adoptării: 20.05.2021 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 21.05.2021.
 35. Data adoptării: 23.06.2021 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România unor persoane fizice; Data intrării în vigoare: 23.06.2021.
 36. Data adoptării: 23.06.2021 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice și juridice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 23.06.2021.
 37. Data adoptării: 23.06.2021 - Hotărâre de constatare a pierderii calităţii de membru titular suspendat al ANEVAR, a domnului Baraboi Dan Radu; Data intrării în vigoare: 23.06.2021.
 38. Data adoptării: 23.06.2021 - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de actualizare a cursurilor ANEVAR; Data intrării în vigoare: 24.06.2021.
 39. Data adoptării: 14.07.2021 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății TRANSILVANIA REGIONAL BUSINESS SRL; Data intrării în vigoare: 14.07.2021.
 40. Data adoptării: 14.07.2021 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a doamnei Stoia Cosmina Delia, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 14.07.2021.
 41. Data adoptării: 14.07.2021 - Hotărâre pentru constatarea încetării de drept a calității de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România a unor membri suspendați care nu au efectuat programele anuale obligatorii de pregătire continuă; Data intrării în vigoare: 14.07.2021.
 42. Data adoptării: 14.07.2021 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului al II-lea 2021 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 14.07.2021.
 43. Data adoptării: 26.07.2021 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății ALGORITHM 3D TOPOGRAFIE SI EVALUARE SRL; Data intrării în vigoare: 27.07.2021.
 44. Data adoptării: 10.08.2021 - Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Evaluatorului în anul 2021; Data intrării în vigoare: 10.08.2021.
 45. Data adoptării: 12.08.2021 - Hotărâre pentru organizarea și desfășurarea examenului de atribuire a calității de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, sesiunea noiembrie 2021; Data intrării în vigoare: 12.08.2021.
 46. Data adoptării: 13.08.2021 - Hotărâre pentru înlocuirea Listei cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, care permit dobândirea calităţii de membru stagiar, fără susţinerea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 20/2014, cu completările ulterioare; Data intrării în vigoare: 16.08.2021. Anexă.
 47. Data adoptării: 18.08.2021 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății NCG EVALUARE-EXPERTIZE SRL; Data intrării în vigoare: 19.08.2021.
 48. Data adoptării: 18.08.2021 - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de desfășurare a examenului de acreditare/reacreditare, proba orală, în sistem online; Data intrării în vigoare: 19.08.2021. Anexă. Anexă modificată conform HCD 72/2021.
 49. Data adoptării: 20.08.2021 - Hotărâre pentru aprobarea organizării unor seminare la solicitarea unei instituții; Data intrării în vigoare: 23.08.2021.
 50. Data adoptării: 27.08.2021 - Hotărâre pentru stabilirea persoanelor cărora li se vor acorda premii în anul 2021, cu ocazia Zilei Evaluatorului; Data intrării în vigoare: 09.09.2021.
 51. Data adoptării: 08.09.2021 - Hotărâre pentru prelungirea termenului de acordare a reducerii pentru partea variabilă a cotizației constând în tariful seminarelor online de pregătire profesională; Data intrării în vigoare: 14.09.2021.
 52.  Data adoptării: 15.09.2021 - Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri cu privire la utilizarea denumirii de „evaluator autorizat” în materia Clasificării Ocupațiilor din România; Data intrării în vigoare: 15.09.2021. Anexa 1. Anexa 2. Anexa 3. Anexa 4. Anexa 5.
 53. Data adoptării: 15.09.2021 - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de acreditare aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 38/2015, cu modificările ulterioare; Data intrării în vigoare: 15.09.2021. Anexă. Anexă modificată conform HCD 40/2022.
 54. Data adoptării: 15.09.2021 - Hotărâre pentru completarea Listei indemnizațiilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România aferente anului 2021; Data intrării în vigoare: 15.09.2021.
 55. Data adoptării: 28.09.2021 - Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri cu privire la organizarea la distanță a adunărilor generale ale filialelor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 29.09.2021.
 56. Data adoptării: 28.09.2021 - Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri cu privire la organizarea la distanță a Conferinței naționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în data de 15 decembrie 2021; Data intrării în vigoare: 29.09.2021.
 57. Data adoptării: 25.10.2021 - Hotărâre pentru amânarea susținerii probelor la examenul de acreditare/reacreditare sesiunea octombrie 2021; Data intrării în vigoare: 25.10.2021.
 58. Data adoptării: 29.10.2021 - Hotărâre pentru prelungirea termenului de depunere a candidaturilor pentru funcțiile eligibile din Consiliile filialelor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 29.10.2021.
 59. Data adoptării: 29.10.2021 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății ADS GLOBAL VALUATION SRL; Data intrării în vigoare: 01.11.2021.
 60. Data adoptării: 29.10.2021 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice și juridice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 01.11.2021.
 61. Data adoptării: 29.10.2021 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului al III-lea 2021 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 01.11.2021.
 62. Data adoptării: 29.10.2021 - Hotărâre pentru înlocuirea Anexelor nr. 1-4 la Procedura de verificare și monitorizare a calităţii activităţii de evaluare; Data intrării în vigoare: 01.11.2021. Anexa 1. Anexa 2. Anexa 3. Anexa 4.
 63. Data adoptării: 29.10.2021 - Hotărâre pentru stabilirea cuantumului și termenelor pentru achitarea cotizației de membru titular şi membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România aferente anului 2022; Data intrării în vigoare: 01.11.2021.
 64. Data adoptării: 29.10.2021 - Hotărâre pentru stabilirea cuantumului și termenului de plată a cotizației membrilor stagiari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România pentru anul 2022; Data intrării în vigoare: 01.11.2021.
 65. Data adoptării: 29.10.2021 - Hotărâre pentru stabilirea cuantumului și termenului de plată a taxelor de înscriere în cadrul Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 01.11.2021.
 66. Data adoptării: 29.10.2021 - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de acreditare aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 38/2015, cu modificările ulterioare; Data intrării în vigoare: 18.11.2021. Anexă modificată conform HCD 40/2022.
 67. Data adoptării: 18.11.2021 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății EVALCRED SRL; Data intrării în vigoare: 18.11.2021.
 68. Data adoptării: 18.11.2021 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice și juridice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 18.11.2021.
 69. Data adoptării: 09.12.2021 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății VERIDIO REVIEW SRL; Data intrării în vigoare: 09.12.2021.
 70. Data adoptării: 09.12.2021 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 09.12.2021.
 71. Data adoptării: 09.12.2021 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România unor persoane fizice; Data intrării în vigoare: 09.12.2021.
 72. Data adoptării: 09.12.2021 - Hotărâre pentru modificarea Procedurii de desfășurare a examenului de acreditare/reacreditare, proba orală, în sistem online; Data intrării în vigoare: 10.12.2021. Anexă.
 73. Data adoptării: 09.12.2021 - Hotărâre pentru modificarea Procedurii de desfășurare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar în sistem online; Data intrării în vigoare: 10.12.2021. Anexă.
 74. Data adoptării: 09.12.2021 - Hotărâre pentru modificarea Procedurii de desfășurare a examenelor de finalizare a stagiaturii în sistem online; Data intrării în vigoare: 10.12.2021. Anexă.
 75. Data adoptării: 10.12.2021 - Hotărâre pentru stabilirea componenței Comisiei de validare a candidaturilor pentru funcțiile eligibile din Consiliul director, la alegerile care vor avea loc în cadrul Conferinței naționale din data de 15 decembrie 2021; Data intrării în vigoare: 10.12.2021.
 76. Data adoptării: 14.12.2021 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății ACTIVE PROPERTY ADVISORS SRL; Data intrării în vigoare: 14.12.2021.
 77. Data adoptării: 14.12.2021 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 14.12.2021.
 78. Data adoptării: 22.12.2021 - Hotărâre pentru aprobarea organizării seminarului „Evaluarea pentru impozitare și alte noutăți”; Data intrării în vigoare: 22.12.2021.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz