Hotărârile adoptate în cursul anului 2023

 1. Data adoptării: 05.01.2023 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului  al IV-lea 2022 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 06.01.2023.
 2. Data adoptării: 09.01.2023 - Hotărâre pentru aprobarea Sintezei rezultatelor obținute după finalizarea seminarului R01- “Asigurarea calității în activitatea de evaluare a bunurilor" organizat în cursul anului 2022 nr. 2/2023; Data intrării în vigoare: 09.01.2023.
 3. Data adoptării: 17.01.2023 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 18.01.2023.
 4. Data adoptării: 17.01.2023 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane fizice; Data intrării în vigoare: 18.01.2023.
 5. Data adoptării: 17.01.2023 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România absolvenților de cursuri de formare specifice în domeniul evaluării, aprobate de Consiliul director; Data intrării în vigoare: 18.01.2023.
 6. Data adoptării: 17.01.2023 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice și juridice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 18.01.2023.
 7. Data adoptării: 17.01.2023 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor corporativi excluşi de drept din Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România începând cu data de 1 ianuarie 2023, ca urmare a neachitării cotizaţiei aferente anului 2022; Data intrării în vigoare: 18.01.2023.
 8. Data adoptării: 17.01.2023 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor titulari excluşi de drept din Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România începând cu data de 1 ianuarie 2023, ca urmare a neachitării cotizaţiei aferente anului 2022; Data intrării în vigoare: 18.01.2023.
 9. Data adoptării: 18.01.2023 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor titulari suspendaţi ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România începând cu data de 1 ianuarie 2023; Data intrării în vigoare: 18.01.2023.
 10. Data adoptării: 18.01.2023 - Hotărâre pentru constatarea încetării de drept a calității de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România a membrilor suspendați care nu au efectuat programele anuale obligatorii de pregătire începând cu anul 2020; Data intrării în vigoare: 18.01.2023.
 11. Data adoptării: 20.01.2023 - Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri cu privire la organizarea la distanță a Conferinței naționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în data de 29 martie 2023; Data intrării în vigoare: 23.01.2023. HCD modificată conform HCD 16/2023.
 12. Data adoptării: 20.01.2023 - Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri cu privire la organizarea la distanță a adunărilor generale ale filialelor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 23.01.2023. HCD modificată conform HCD 16/2023.
 13. Data adoptării: 23.01.2023 - Hotărâre pentru completarea Listei membrilor suspendați a căror calitate de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România încetează de drept, începând cu data de 01.01.2023, ca urmare a neefectuării programelor anuale obligatorii de pregătire continuă începând cu anul 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr.10/2023; Data intrării în vigoare: 23.01.2023.
 14. Data adoptării: 23.01.2023 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calității de membru acreditat al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România a unui membru suspendat pentru neefectuarea programului obligatoriu de pregătire pe anul 2022; Data intrării în vigoare: 23.01.2023.
 15. Data adoptării: 23.01.2023 - Hotărâre pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2023; Data intrării în vigoare: 23.01.2023.
 16. Data adoptării: 27.01.2023 - Hotărâre pentru modificarea datei adunării generale a Filialei Sud a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 30.01.2023.
 17. Data adoptării: 02.02.2023 - Hotărâre pentru aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 01.01.2023.
 18. Data adoptării: 03.02.2023 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 06.02.2023.
 19. Data adoptării: 03.02.2023 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane fizice; Data intrării în vigoare: 06.02.2023.
 20. Data adoptării: 03.02.2023 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice și juridice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 06.02.2023.
 21. Data adoptării: 08.02.2023 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calității de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România ca urmare a nefinalizării stagiaturii în termenul legal; Data intrării în vigoare: 08.02.2023.
 22. Data adoptării: 08.02.2023 - Hotărâre pentru aprobarea Listei indemnizațiilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România aferente anului 2023; Data intrării în vigoare: 01.01.2023.
 23. Data adoptării: 08.02.2023 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii; Data intrării în vigoare: 08.02.2023. Regulament de derulare şi de finalizare a stagiaturii. Anexa 1. Anexa 2. Anexa 3. Anexa 4. Anexa 5. Procedură privind formarea profesională a membrilor în vederea obținerii uneia dintre specializările: Evaluarea Bunurilor Imobile, Evaluarea Bunurilor Mobile, Evaluarea de Intreprinderi, de Fond de Comerț și alte Active Necorporale.
 24. Data adoptării: 08.02.2023 - Hotărâre pentru modificarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2023; Data intrării în vigoare: 08.02.2023. Anexă. Anexă modificată conform HCD 25/2023. Anexă modificată conform HCD 31/2023.
 25. Data adoptării: 28.02.2023 - Hotărâre pentru completarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2023; Data intrării în vigoare: 01.03.2023. Anexă. Anexă modificată conform HCD 31/2023.
 26. Data adoptării: 22.03.2023 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 23.03.2023.
 27. Data adoptării: 22.03.2023 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator autorizat a unor persoane juridice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 23.03.2023.
 28. Data adoptării: 22.03.2023 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor membri titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 23.03.2023.
 29. Data adoptării: 22.03.2023 - Hotărâre pentru aprobarea Listelor obiectelor de inventar și ale mijloacelor fixe propuse pentru casare; Data intrării în vigoare: 23.03.2023.
 30. Data adoptării: 22.03.2023 - Hotărâre pentru reînnoirea mandatului Consiliului director al Fundaţiei „APRECIAZĂ VIAŢA!”; Data intrării în vigoare: 23.03.2023.
 31. Data adoptării: 22.03.2023 - Hotărâre pentru modificarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2023; Data intrării în vigoare: 24.03.2023. Anexă.