Hotărârile adoptate în cursul anului 2023

 1. Data adoptării: 05.01.2023 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului  al IV-lea 2022 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 06.01.2023.
 2. Data adoptării: 09.01.2023 - Hotărâre pentru aprobarea Sintezei rezultatelor obținute după finalizarea seminarului R01- “Asigurarea calității în activitatea de evaluare a bunurilor" organizat în cursul anului 2022 nr. 2/2023; Data intrării în vigoare: 09.01.2023.
 3. Data adoptării: 17.01.2023 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 18.01.2023.
 4. Data adoptării: 17.01.2023 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane fizice; Data intrării în vigoare: 18.01.2023.
 5. Data adoptării: 17.01.2023 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România absolvenților de cursuri de formare specifice în domeniul evaluării, aprobate de Consiliul director; Data intrării în vigoare: 18.01.2023.
 6. Data adoptării: 17.01.2023 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice și juridice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 18.01.2023.
 7. Data adoptării: 17.01.2023 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor corporativi excluşi de drept din Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România începând cu data de 1 ianuarie 2023, ca urmare a neachitării cotizaţiei aferente anului 2022; Data intrării în vigoare: 18.01.2023.
 8. Data adoptării: 17.01.2023 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor titulari excluşi de drept din Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România începând cu data de 1 ianuarie 2023, ca urmare a neachitării cotizaţiei aferente anului 2022; Data intrării în vigoare: 18.01.2023.
 9. Data adoptării: 18.01.2023 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor titulari suspendaţi ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România începând cu data de 1 ianuarie 2023; Data intrării în vigoare: 18.01.2023.
 10. Data adoptării: 18.01.2023 - Hotărâre pentru constatarea încetării de drept a calității de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România a membrilor suspendați care nu au efectuat programele anuale obligatorii de pregătire începând cu anul 2020; Data intrării în vigoare: 18.01.2023.
 11. Data adoptării: 20.01.2023 - Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri cu privire la organizarea la distanță a Conferinței naționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în data de 29 martie 2023; Data intrării în vigoare: 23.01.2023. HCD modificată conform HCD 16/2023.
 12. Data adoptării: 20.01.2023 - Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri cu privire la organizarea la distanță a adunărilor generale ale filialelor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 23.01.2023. HCD modificată conform HCD 16/2023.
 13. Data adoptării: 23.01.2023 - Hotărâre pentru completarea Listei membrilor suspendați a căror calitate de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România încetează de drept, începând cu data de 01.01.2023, ca urmare a neefectuării programelor anuale obligatorii de pregătire continuă începând cu anul 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr.10/2023; Data intrării în vigoare: 23.01.2023.
 14. Data adoptării: 23.01.2023 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calității de membru acreditat al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România a unui membru suspendat pentru neefectuarea programului obligatoriu de pregătire pe anul 2022; Data intrării în vigoare: 23.01.2023.
 15. Data adoptării: 23.01.2023 - Hotărâre pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2023; Membrii titulari. Membrii acreditați. Membrii corporativi. Membrii inactivi. Membrii corporativi inactivi. Data intrării în vigoare: 23.01.2023.
 16. Data adoptării: 27.01.2023 - Hotărâre pentru modificarea datei adunării generale a Filialei Sud a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 30.01.2023.
 17. Data adoptării: 02.02.2023 - Hotărâre pentru aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 01.01.2023.
 18. Data adoptării: 03.02.2023 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 06.02.2023.
 19. Data adoptării: 03.02.2023 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane fizice; Data intrării în vigoare: 06.02.2023.
 20. Data adoptării: 03.02.2023 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice și juridice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 06.02.2023.
 21. Data adoptării: 08.02.2023 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calității de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România ca urmare a nefinalizării stagiaturii în termenul legal; Data intrării în vigoare: 08.02.2023.
 22. Data adoptării: 08.02.2023 - Hotărâre pentru aprobarea Listei indemnizațiilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România aferente anului 2023; Data intrării în vigoare: 01.01.2023.
 23. Data adoptării: 08.02.2023 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii; Data intrării în vigoare: 08.02.2023. Regulament de derulare şi de finalizare a stagiaturii. Anexa 1. Anexa 2. Anexa 3. Anexa 4. Anexa 5. Procedură privind formarea profesională a membrilor în vederea obținerii uneia dintre specializările: Evaluarea Bunurilor Imobile, Evaluarea Bunurilor Mobile, Evaluarea de Intreprinderi, de Fond de Comerț și alte Active Necorporale. Abrogată prin HCD 22/2024.
 24. Data adoptării: 08.02.2023 - Hotărâre pentru modificarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2023; Data intrării în vigoare: 08.02.2023. Anexă. Anexă modificată conform HCD 25/2023. Anexă modificată conform HCD 31/2023.
 25. Data adoptării: 28.02.2023 - Hotărâre pentru completarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2023; Data intrării în vigoare: 01.03.2023. Anexă. Anexă modificată conform HCD 31/2023.
 26. Data adoptării: 22.03.2023 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 23.03.2023.
 27. Data adoptării: 22.03.2023 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator autorizat a unor persoane juridice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 23.03.2023.
 28. Data adoptării: 22.03.2023 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor membri titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 23.03.2023.
 29. Data adoptării: 22.03.2023 - Hotărâre pentru aprobarea Listelor obiectelor de inventar și ale mijloacelor fixe propuse pentru casare; Data intrării în vigoare: 23.03.2023.
 30. Data adoptării: 22.03.2023 - Hotărâre pentru reînnoirea mandatului Consiliului director al Fundaţiei „APRECIAZĂ VIAŢA!”; Data intrării în vigoare: 23.03.2023.
 31. Data adoptării: 22.03.2023 - Hotărâre pentru modificarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2023; Data intrării în vigoare: 24.03.2023. Anexă.
 32. Data adoptării: 10.05.2023 - Hotărâre pentru aprobarea organizării unor work-shop-uri ca formă de pregătire profesională continuă; Data intrării în vigoare: 11.05.2023.
 33. Data adoptării: 10.05.2023 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator autorizat, a unor membri corporativi ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, ca urmare a radierii acestora din evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului; Data intrării în vigoare: 11.05.2023.
 34. Data adoptării: 10.05.2023 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor membri corporativi ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 11.05.2023.
 35. Data adoptării: 10.05.2023 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului I 2023 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 11.05.2023.
 36. Data adoptării: 12.05.2023 - Hotărâre pentru aprobarea temei și structurii unui workshop; Data intrării în vigoare: 12.05.2023.
 37. Data adoptării: 26.05.2023 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății SMART CHOICE PARTNERS SRL; Data intrării în vigoare: 29.05.2023.
 38. Data adoptării: 26.05.2023 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a doamnei Cojocaru Mirela Luminița, membru titular suspendat al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 29.05.2023.
 39. Data adoptării: 26.06.2023 - Hotărâre pentru înlocuirea Listei cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, care permit dobândirea calităţii de membru stagiar, fără susţinerea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 20/2014, cu completările ulterioare; Data intrării în vigoare: 27.06.2023.
 40. Data adoptării: 28.06.2023 - Hotârăre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România unor persoane fizice; Data intrării în vigoare: 28.06.2023.
 41. Data adoptării: 13.07.2023 - Hotârăre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului  al II-lea 2023 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 14.07.2023.
 42. Data adoptării: 13.07.2023 - Hotârăre pentru aprobarea modelului cadru de Acord de parteneriat privind echivalarea cursurilor de formare profesională în domeniul evaluării bunurilor; Data intrării în vigoare: 19.07.2023. Anexă.
 43. Data adoptării: 25.07.2023 - Hotârăre privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Evaluatorului în anul 2023; Data intrării în vigoare: 26.07.2023.
 44. Data adoptării: 03.08.2023 - Hotârăre pentru aprobarea categoriilor de premii care se acordă cu ocazia Zilei Evaluatorului; Data intrării în vigoare: 04.08.2023.
 45. Data adoptării: 03.08.2023 - Hotârăre pentru stabilirea persoanelor cărora li se vor acorda premii în anul 2023, cu ocazia Zilei Evaluatorului; Data intrării în vigoare: 08.09.2023.
 46. Data adoptării: 10.08.2023 - Hotârăre pentru aprobarea organizării unui seminar la solicitarea unei instituții; Data intrării în vigoare: 16.08.2023.
 47. Data adoptării: 17.08.2023 - Hotârăre pentru aprobarea organizării unor seminare la solicitarea unei instituții; Data intrării în vigoare: 18.08.2023.
 48. Data adoptării: 17.08.2023 - Hotârăre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a domnului Faur Tiberiu, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 18.08.2023.
 49. Data adoptării: 07.09.2023 - Hotârăre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 07.09.2023.
 50. Data adoptării: 07.09.2023 - Hotârăre pentru aprobarea Procedurii privind organizarea sesiunilor extraordinare de examene finalizare curs formare profesională; Data intrării în vigoare: 07.09.2023.
 51. Data adoptării: 07.09.2023 - Hotârăre pentru aprobarea Regulamentului de organizare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar; Data intrării în vigoare: 11.09.2023. Anexă. Anexa 1 la Regulament. Anexa 2 la Regulament. Anexa 3 la Regulament.
 52. Data adoptării: 07.09.2023 - Hotârăre pentru organizarea și desfășurarea examenului de atribuire a calității de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, sesiunea noiembrie 2023; Data intrării în vigoare: 11.09.2023.
 53. Data adoptării: 26.09.2023 - Hotârăre pentru aprobarea unor măsuri cu privire la organizarea adunărilor generale ale filialelor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în perioada octombrie – noiembrie 2023; Data intrării în vigoare: 26.09.2023.
 54. Data adoptării: 02.10.2023 - Hotârăre pentru completarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2023; Data intrării în vigoare: 02.10.2023.
 55. Data adoptării: 13.10.2023 - Hotârăre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății TML EVAL CONSULT SRL; Data intrării în vigoare: 13.10.2023.
 56. Data adoptării: 13.10.2023 - Hotârăre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor membri titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 13.10.2023.
 57. Data adoptării: 13.10.2023 - Hotârăre pentru stabilirea modului de plată a lectorilor ANEVAR care susțin seminare la solicitarea unor instituții; Data intrării în vigoare: 01.10.2023.
 58. Data adoptării: 13.10.2023 - Hotârăre în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; Data intrării în vigoare: 16.10.2023.
 59. Data adoptării: 13.10.2023 - Hotârăre pentru stabilirea cuantumului și termenelor pentru achitarea cotizației de membru titular şi membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România aferente anului 2024; Data intrării în vigoare: 16.10.2023.
 60. Data adoptării: 13.10.2023 - Hotârăre pentru stabilirea cuantumului și termenului de plată a cotizației membrilor stagiari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România pentru anul 2024; Data intrării în vigoare: 16.10.2023.
 61. Data adoptării: 13.10.2023 - Hotârăre pentru stabilirea cuantumului și termenului de plată a taxelor de înscriere în cadrul Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 16.10.2023.
 62. Data adoptării: 13.10.2023 - Hotârăre pentru aprobarea unor măsuri cu privire la organizarea Conferinței naționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în data de 15 decembrie 2023; Data intrării în vigoare: 17.10.2023.
 63. Data adoptării: 13.10.2023 - Hotârăre pentru aprobarea unor măsuri referitoare la activitatea de monitorizare a calităţii activităţii de evaluare; Data intrării în vigoare: 19.10.2023. Procedura monitorizării prin intermediul raportărilor anuale (chestionare pe proprie răspundere) a activității desfășurate de evaluatorii autorizați. Anexa 1. Anexa 2. Anexa 3. Anexa 4.
 64. Data adoptării: 07.11.2023 - Hotârăre pentru aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea sesiunii de acreditare/reacreditare 2023; Data intrării în vigoare: 08.11.2023.
 65. Data adoptării: 13.11.2023 - Hotârăre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății VALORIX TOTAL NET SRL; Data intrării în vigoare: 13.11.2023.
 66. Data adoptării: 13.11.2023 - Hotârăre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unui membru corporativ și a unor membri titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 13.11.2023.
 67. Data adoptării: 13.11.2023 - Hotârăre pentru aprobarea organizării unui seminar la solicitarea unei instituții; Data intrării în vigoare: 13.11.2023.
 68. Data adoptării: 23.11.2023 - Hotârăre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului  al III-lea 2023 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 24.11.2023.
 69. Data adoptării: 09.12.2023 - Hotârăre pentru aprobarea unor măsuri referitoare la înscrierea în ANEVAR a absolvenților de programe universitare cu care ANEVAR are încheiate acorduri de parteneriat; Data intrării în vigoare: 12.12.2023.
 70. Data adoptării: 11.12.2023 - Hotârăre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 13.12.2023.
 71. Data adoptării: 11.12.2023 - Hotârăre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane fizice; Data intrării în vigoare: 13.12.2023.
 72. Data adoptării: 11.12.2023 - Hotârăre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor membri titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 13.12.2023.
 73. Data adoptării: 13.12.2023 - Hotârăre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului al IV-lea 2023 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 13.12.2023.
 74. Data adoptării: 14.12.2023 - Hotârăre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății EVO ASSET GROUP SRL; Data intrării în vigoare: 14.12.2023.
 75. Data adoptării: 18.12.2023 - Hotârăre pentru acordarea calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 19.12.2023.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz