Hotărârile adoptate în cursul anului 2019

 1. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 3 - Metodologie de estimare a valorii impozabile pentru proprietăţile rezidenţiale deţinute de persoane juridice la GEV 500 Determinarea valorii impozabile a clădirilor; Data intrării în vigoare: 16.01.2019.
 2. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 17.01.2019.
 3. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor corporativi excluşi de drept din Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 18.01.2019.
 4. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ, a unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 18.01.2019.
 5. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ, a societăţii EVALROM - SERV SRL; Data intrării în vigoare: 18.01.2019.
 6. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane juridice, membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 18.01.2019.
 7. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România ca urmare a nefinalizării stagiaturii în termenul legal; Data intrării în vigoare: 18.01.2019. Vezi HCD nr. 41/2019.
 8. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România persoanelor care au promovat examenele din cadrul programelor universitare cu care ANEVAR a încheiat acorduri; Data intrării în vigoare: 18.01.2019.
 9. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru constatarea încetării de drept a calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România a membrilor suspendaţi care nu au efectuat programele anuale obligatorii de pregătire începând cu anul 2016; Data intrării în vigoare: 18.01.2019.
 10. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 18.01.2019.
 11. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizaţi care au fost inspectaţi în cursul trimestrului al IV-lea 2018 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 18.01.2019.
 12. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru aprobarea cursurilor și programelor de formare profesională a evaluatorilor autorizaţi; Data intrării în vigoare: 22.01.2019.
 13. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru stabilirea unei reduceri a cotizaţiei de membru titular pentru persoanele cu handicap; Data intrării în vigoare: 22.01.2019.
 14. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru modificarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliul director nr. 81/2018; Data intrării în vigoare: 22.01.2019.
 15. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii aprobat prin Hotărârea Consiliul director nr. 87/2016 cu modificările ulterioare; Data intrării în vigoare: 22.01.2019. Anexă.
 16. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor titulari excluşi de drept din Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 22.01.2019.
 17. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor titulari suspendaţi ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România începând cu data de 1 ianuarie 2019; Data intrării în vigoare: 22.01.2019. Vezi completare prin HCD nr. 24/2019. Vezi completare HCD 65/2019.
 18. Data adoptării: 22.01.2019 - Hotărâre pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2019Membrii titulari. Membrii acreditați. Membrii corporativi. Membrii inactivi. Data intrării în vigoare: 31.01.2019.
 19. Data adoptării: 06.03.2019 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 06.03.2019.
 20. Data adoptării: 06.03.2019 - Hotărâre pentru privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane juridice, membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 06.03.2019.
 21. Data adoptării: 06.03.2019 - Hotărâre de constatare a pierderii calităţii de membru titular a domnului Dima Alin Horaţiu; Data intrării în vigoare: 06.03.2019.
 22. Data adoptării: 06.03.2019 - Hotărâre pentru completarea Listei cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, care permit dobândirea calităţii de membru stagiar, fără susţinerea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 20/2014; Data intrării în vigoare: 06.03.2019. Anexă.
 23. Data adoptării: 03.04.2019 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unei persoane juridice; Data intrării în vigoare: 04.04.2019.
 24. Data adoptării: 03.04.2019 - Hotărâre pentru completarea Listei membrilor suspendaţi ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România începând cu data de 01.01.2019 ca urmare a neefectuării programului obligatoriu de pregătire continuă pe anul 2018, aprobată prin Hotărârea Consiliul director nr. 17/2019; Data intrării în vigoare: 04.04.2019.
 25. Data adoptării: 03.04.2019 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calităţii de membru acreditat al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România a unui membru suspendat pentru neefectuarea programului obligatoriu de pregătire pe anul 2018; Data intrării în vigoare: 04.04.2019.
 26. Data adoptării: 03.04.2019 - Hotărâre pentru aprobarea Listelor obiectelor de inventar și ale mijloacelor fixe propuse pentru casare; Data intrării în vigoare: 04.04.2019.
 27. Data adoptării: 17.04.2019 - Hotărâre pentru numirea Consiliului director al Fundaţiei ”APRECIAZĂ VIAŢA!”; Data intrării în vigoare: 18.04.2019.
 28. Data adoptării: 21.06.2019 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 26.06.2019.
 29. Data adoptării: 21.06.2019 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România unor persoane fizice; Data intrării în vigoare: 26.06.2019.
 30. Data adoptării: 21.06.2019 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ, a unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 26.06.2019.
 31. Data adoptării: 21.06.2019 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a doamnei Mitrea Maria, membru titular suspendat al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 26.06.2019.
 32. Data adoptării: 21.06.2019 - Hotărâre pentru organizarea și desfășurarea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, sesiunea noiembrie 2019; Data intrării în vigoare: 26.06.2019.
 33. Data adoptării: 21.06.2019 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizaţi care au fost inspectaţi în cursul trimestrului I 2019 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 26.06.2019.
 34. Data adoptării: 21.06.2019 - Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Evaluatorului în anul 2019; Data intrării în vigoare: 26.06.2019.
 35. Data adoptării: 15.07.2019 - Hotărâre privind unele măsuri cu privire la programul de pregătire profesională continuă a membrilor ANEVAR care promovează examenul de acreditare/reacreditare în anul 2019; Data intrării în vigoare: 16.07.2019.
 36. Data adoptării: 21.08.2019 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 22.08.2019.
 37. Data adoptării: 03.09.2019 - Hotărâre pentru stabilirea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului al II-lea 2019 și a măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 04.09.2019. Vezi HCD 49/2019.
 38. Data adoptării: 03.09.2019 - Hotărâre pentru modificarea Procedurii de acordare a premiilor în cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, cu ocazia Zilei Evaluatorului – 9 septembrie, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 59/2016; Data intrării în vigoare: 04.09.2019. Anexă.
 39. Data adoptării: 03.09.2019 - Hotărâre pentru stabilirea persoanelor cărora li se vor acorda premii în anul 2019, cu ocazia Zilei Evaluatorului; Data intrării în vigoare: 06.09.2019.
 40. Data adoptării: 03.09.2019 - Hotărâre pentru aprobarea unor documente în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 – Regulamentul general privind protecția datelor; Data intrării în vigoare: 07.09.2019. Anexa 1 - Politica de confidențialitate cu privire le prelucrarea datelor cu caracter personal. Anexa 2 - Politica privind evaluarea legalității cererilor de dezvăluire a datelor cu caracter personal către terți. Anexa 3 - Politica de protecție a datelor cu caracter personal. Anexa 4 - Procedura de gestionare a cererilor persoanelor vizate cu privire la propriile date cu caracter personal.
 41. Data adoptării: 07.10.2019 - Hotărâre pentru anularea poziției nr. 131 din Anexa la Hotărârea Consiliul director nr. 7/2019 pentru constatarea pierderii calității de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România ca urmare a nefinalizării stagiaturii în termenul legal; Data intrării în vigoare: 07.10.2019.
 42. Data adoptării: 16.10.2019 - Hotărâre pentru aprobarea organizării seminarului D 49 - Evaluarea proprietății imobiliare - Ediția 2019, la solicitarea unui membru corporativ; Data intrării în vigoare: 17.10.2019.
 43. Data adoptării: 04.11.2019 - Hotărâre pentru aprobarea organizării unui colocviu la solicitarea unei instituții; Data intrării în vigoare: 04.11.2019.
 44. Data adoptării: 11.11.2019 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 12.11.2019.
 45. Data adoptării: 11.11.2019 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a doamnei Nicolae Anca, membru titular suspendat al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 19.11.2019.
 46. Data adoptării: 11.11.2019 - Hotărâre de retragere a calităţii de membru titular a domnului Cojocaru Denis Ovidiu; Data intrării în vigoare: 19.11.2019.
 47. Data adoptării: 11.11.2019 - Hotărâre de constatare a pierderii calităţii de membru titular a domnului Pop Lucian Dan; Data intrării în vigoare: 19.11.2019.
 48. Data adoptării: 11.11.2019 - Hotărâre pentru stabilirea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului al III-lea 2019 și a măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 19.11.2019.
 49. Data adoptării: 11.11.2019 - Hotărâre pentru rectificarea anexei Hotărârii Consiliul director nr. 37/2019 pentru stabilirea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului al II-lea 2019 și a măsurilor corective corespunzătoare*; Data intrării în vigoare: 19.11.2019.
 50. Data adoptării: 11.11.2019 - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului director nr. 40/2019 pentru aprobarea unor documente în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 – Regulamentul general privind protecția datelor; Data intrării în vigoare: 19.11.2019. Anexa 5 - Politica de management al informațiilor (păstrarea, arhivarea și distrugerea datelor). Anexa 6 - Politica de utilizare a internetului și comunicațiilor.
 51. Data adoptării: 11.11.2019 - Hotărâre pentru aprobarea unor seminare de pregătire continuă cu predare la sală; Data intrării în vigoare: 19.11.2019.
 52. Data adoptării: 11.11.2019 - Hotărâre pentru înlocuirea anexelor nr. 1-4 ale Procedurii de verificare și monitorizare a calităţii activităţii de evaluare, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 81/2014, cu modificările și completările ulterioare; Data intrării în vigoare: 19.11.2019.
 53. Data adoptării: 11.11.2019 - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de acreditare aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 38/2015, cu modificările ulterioare; Data intrării în vigoare: 19.11.2019. Anexă. Anexă modificată conform HCD 53/2021. Anexă modificată conform HCD 40/2022.
 54. Data adoptării: 11.11.2019 - Hotărâre pentru completarea Procedurii privind dobândirea, menținerea, pierderea calității de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum și alte prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociații, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 19/2014, cu modificările ulterioare; Data intrării în vigoare: 19.11.2019. Anexă.
 55. Data adoptării: 11.11.2019 - Hotărâre pentru stabilirea cuantumului și termenelor pentru achitarea cotizației de membru titular şi membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România aferente anului 2020; Data intrării în vigoare: 19.11.2019.
 56. Data adoptării: 11.11.2019 - Hotărâre pentru stabilirea cuantumului și termenului de plată a cotizației membrilor stagiari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România pentru anul 2020; Data intrării în vigoare: 19.11.2019.
 57. Data adoptării: 11.11.2019 - Hotărâre pentru stabilirea cuantumului și termenului de plată a taxelor de înscriere în cadrul Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 19.11.2019.
 58. Data adoptării: 11.11.2019 - Hotărâre pentru aprobarea Listei indemnizațiilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România aferente anului 2020; Data intrării în vigoare: 01.01.2020.
 59. Data adoptării: 04.12.2019 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 04.12.2019.
 60. Data adoptării: 04.12.2019 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION FRANCE; Data intrării în vigoare: 04.12.2019.
 61. Data adoptării: 04.12.2019 - Hotărâre pentru aprobarea Îndrumarului de evaluare - Evaluarea pentru raportarea financiară; Data intrării în vigoare: 09.12.2019. Anexă.
 62. Data adoptării: 05.12.2019 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 09.12.2019.
 63. Data adoptării: 05.12.2019 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 09.12.2019.
 64. Data adoptării: 05.12.2019 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a domnului Gheorghe Ionel, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 09.12.2019.
 65. Data adoptării: 05.12.2019 - Hotărâre pentru completarea Listei membrilor suspendați ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România începând cu data de 01.01.2019 ca urmare a neefectuării programului obligatoriu de pregătire continuă pe anul 2018, aprobată prin Hotărârea Consiliul director nr. 17/2019; Data intrării în vigoare: 09.12.2019.
 66. Data adoptării: 11.12.2019 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 16.12.2019.
 67. Data adoptării: 11.12.2019 - Hotărâre pentru aprobarea Listei candidaţilor admiși la examenul de acreditare din sesiunea noiembrie 2019; Data intrării în vigoare: 16.12.2019.
 68. Data adoptării: 11.12.2019 - Hotărâre pentru aprobarea Listei candidaţilor admiși la examenul de reacreditare din sesiunea noiembrie 2019; Data intrării în vigoare: 16.12.2019.
 69. Data adoptării: 11.12.2019 - Hotărâre privind unele măsuri referitoare la repetarea inspecțiilor pentru verificarea calității activității de evaluare a bunurilor; Data intrării în vigoare: 01.01.2020.
 70. Data adoptării: 11.12.2019 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului director nr. 11/2017 pentru înființarea grupului de lucru pentru elaborarea suportului de curs de formare profesională pentru evaluarea bunurilor mobile EBM; Data intrării în vigoare: 17.12.2019.
 71. Data adoptării: 11.12.2019 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului director nr. 10/2017 pentru înființarea grupului de lucru pentru elaborarea suportului de curs de formare profesională pentru evaluarea întreprinderii – EI; Data intrării în vigoare: 17.12.2019.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz