Hotărârile adoptate în cursul anului 2015

 1. Data adoptării: 16.01.2015 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 21.01.2015
 2. Data adoptării: 16.01.2015 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor titulari excluşi de drept din Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 21.01.2015
 3. Data adoptării: 16.01.2015 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor corporativi excluşi de drept din Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 21.01.2015
 4. Data adoptării: 16.01.2015 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor titulari suspendaţi ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 21.01.2015
 5. Data adoptării: 16.01.2015 - Hotărâre pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2015; Data intrării în vigoare: 21.01.2015
 6. Data adoptării: 16.01.2015 - Hotărâre pentru prelungirea termenului de depunere a rapoartelor privind activitatea de evaluare pe anul 2014; Data intrării în vigoare: 21.01.2015
 7. Data adoptării: 16.01.2015 - Hotărâre pentru stabilirea unor taxe de participare la manifestările profesionale organizate de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România pentru persoanele care nu deţin calitatea de membru al asociaţiei; Data intrării în vigoare: 29.01.2015 Modificată prin HCD nr. 42 din 2016
 8. Data adoptării: 16.01.2015 - Hotărâre pentru reglementarea regimului juridic al documentelor emise în scopul aplicării Standardelor de evaluare; Data intrării în vigoare: 09.02.2015
 9. Data adoptării: 09.02.2015  - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 09.02.2015
 10. Data adoptării: 09.02.2015 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice, membri titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 09.02.2015
 11. Data adoptării: 21.02.2015 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România societăţii "ALPHA ASTIKA AKINITA S.A."; Data intrării în vigoare: 03.03.2015
 12. Data adoptării: 21.02.2015 - Hotărâre pentru aprobarea listei lectorilor îndrumători ANEVAR; Data intrării în vigoare: 03.03.2015
 13. Data adoptării: 21.02.2015 - Hotărâre pentru constatarea încetării de drept a calității de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România a membrilor suspendați care nu au efectuat programele anuale obligatorii de pregătire începând cu anul 2012; Data intrării în vigoare: 17.03.2015; Anexă
 14. Data adoptării: 19.03.2015 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 25.03.2015
 15. Data adoptării: 19.03.2015 - Hotărâre privind pierderea calității de evaluator autorizat prin retragere din proprie inițiativă, a doamnei Fătu Maria, membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 25.03.2015
 16. Data adoptării: 19.03.2015 - Hotărâre pentru completarea Procedurii privind dobândirea, menținerea, pierderea calității de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum și alte prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociații, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 19/2014, cu modificările ulterioare; Data intrării în vigoare: 25.03.2015
 17. Data adoptării: 02.04.2015 - Hotărâre pentru numirea comisiei de analiză a solicitărilor membrilor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România de recunoaştere a calităţii de "Evaluator European Recunoscut - Recognised European Valuer - REV"; Data intrării în vigoare: 03.04.2015
 18. Data adoptării: 02.04.2015 - Hotărâre privind unele măsuri referitoare la monitorizarea activităţii de evaluare desfăşurată de evaluatorii autorizaţi, numiţi de către Oficiul Registrului Comerţului să stabilească preţul acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate; Data intrării în vigoare: 03.04.2015; Anexă
 19. Data adoptării: 02.04.2015 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 07.04.2015
 20. Data adoptării: 02.04.2015 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România societăţii "EUROVALORACIONES S.A."; Data intrării în vigoare: 07.04.2015
 21. Data adoptării: 02.04.2015 - Hotărâre pentru completarea listei cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, care permit dobândirea calităţii de membru stagiar, fără susţinerea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 20/2014; Data intrării în vigoare: 07.04.2015
 22. Data adoptării: 02.04.2015 - Hotărâre pentru aprobarea Listei obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe propuse pentru casare; Data intrării în vigoare: 07.04.2015
 23. Data adoptării: 06.05.2015 - Hotărâre pentru modificarea Actului constitutiv al "S.C. IROVAL - CERCETĂRI ÎN EVALUARE" S.R.L.; Data intrării în vigoare: 12.05.2015
 24. Data adoptării: 06.05.2015 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați, membri corporativi care au fost inspectați în cursul trimestrului I 2015; Data intrării în vigoare: 12.05.2015
 25. Data adoptării: 06.05.2015 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 12.05.2015
 26. Data adoptării: 06.05.2015 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România domnului Stefanos Ntoulas; Data intrării în vigoare: 12.05.2015
 27. Data adoptării: 06.05.2015 - Hotărâre pentru retragerea calității de evaluator autorizat, la cerere, a societății EVALCONS SRL, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 12.05.2015
 28. Data adoptării: 06.05.2015 - Hotărâre pentru aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 12.05.2015
 29. Data adoptării: 06.05.2015 - Hotărâre pentru aprobarea Ghidului de interpretare a Standardelor de evaluare a întreprinderii, SEV 200 și GEV 600; Data intrării în vigoare: 21.05.2015
 30. Data adoptării: 06.05.2015 - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de dobândire a specializării "Verificări de rapoarte de evaluare - VE"; Data intrării în vigoare: 21.05.2015; AnexăAnexă modificată conform HCD 86 din 2016
 31. Data adoptării: 05.06.2015 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România unor persoane fizice; Data intrării în vigoare: 10.06.2015
 32. Data adoptării: 05.06.2015 - Hotărâre pentru pentru prelungirea termenului de depunere a rapoartelor privind activitatea de evaluare pe anul 2014; Data intrării în vigoare: 10.06.2015
 33. Data adoptării: 05.06.2015 - Hotărâre privind constituirea bazei de date cu informații centralizate, desprinse din rapoartele de evaluare realizate de membrii ANEVAR pentru garantarea împrumuturilor; Data intrării în vigoare: 17.06.2015
 34. Data adoptării: 10.07.2015 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 13.07.2015
 35. Data adoptării: 10.07.2015 - Hotărâre pentru retragerea calității de evaluator autorizat a societății INTACT ROMAVALUE SRL, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, ca urmare a radierii acesteia din evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului; Data intrării în vigoare: 13.07.2015
 36. Data adoptării: 10.07.2015 - Hotărâre pentru retragerea calității de evaluator autorizat, la cerere, a societății EVAL GENERAL SRL, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 13.07.2015
 37. Data adoptării: 10.07.2015 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calității de membru stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România ca urmare a nefinalizării stagiaturii în termenul legal; Data intrării în vigoare: 13.07.2015
 38. Data adoptării: 10.07.2015 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acreditare; Data intrării în vigoare: 13.07.2015; Anexă; Anexă actualizată cf. HCD nr. 54/2016  Anexă actualizată cf. HCD nr. 14/2017. Anexă modificată conform HCD 52/2018. Anexă modificată conform HCD 53/2019. Anexă modificată conform HCD 53/2021. Anexă modificată conform HCD 40/2022.
 39. Data adoptării: 14.08.2015 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 20.08.2015
 40. Data adoptării: 14.08.2015 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar; Data intrării în vigoare: 20.08.2015 ANEXA 1 actualizată conform HCD 63/2016; Regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar - modificat prin HCD 67/2017. Anexă actualizată conform HCD 52/2018. Anexă actualizată conform HCD 62/2020. Anexa 1 actualizată conform HCD 68/2022.
 41. Data adoptării: 14.08.2015 - Hotărâre pentru organizarea și desfășurarea examenului de atribuire a calității de membru stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, sesiunea noiembrie 2015; Data intrării în vigoare: 20.08.2015
 42. Data adoptării: 14.08.2015 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului al II-lea 2015 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 20.08.2015
 43. Data adoptării: 26.08.2015 -Hotărâre pentru aprobarea cuantumului taxei aferente cursului de pregătire pentru acreditare; Data intrării în vigoare: 26.08.2015
 44. Data adoptării: 08.09.2015 -Hotărâre pentru acordarea unor premii evaluatorilor autorizați de către Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 09.09.2015
 45. Data adoptării: 01.10.2015 -Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de acreditare; Data intrării în vigoare: 07.10.2015
 46. Data adoptării: 01.10.2015 - Hotărâre pentru stabilirea cuantumului unei indemnizații aferente cursului de pregătire pentru acreditare; Data intrării în vigoare: 07.10.2015
 47. Data adoptării: 13.10.2015 -Hotărâre pentru înlocuirea anexelor nr. 1, 2.1 și 2.2 la Procedura de alegeri pentru membrii Consiliului filialei, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 45/2013; Data intrării în vigoare: 15.10.2015
 48. Data adoptării: 22.10.2015 -Hotărâre pentru modificarea Procedurii de alegeri pentru membrii Consiliului filialei, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 45/2013; Data intrării în vigoare: 23.10.2015. Anexă modificată conform HCD 59 din 2017.
 49. Data adoptării: 22.10.2015 -Hotărâre de constatare a pierderii calității de membru titular a domnului Badea Marin; Data intrării în vigoare: 27.10.2015
 50. Data adoptării: 22.10.2015 -Hotărâre de constatare a pierderii calității de membru titular a domnului Marcu Ionuț; Data intrării în vigoare: 27.10.2015
 51. Data adoptării: 22.10.2015 -Hotărâre de constatare a pierderii calității de membru titular a domnului Chirca Valeriu; Data intrării în vigoare: 27.10.2015
 52. Data adoptării: 22.10.2015 -Hotărâre de constatare a pierderii calității de membru titular a domnului Pușcașiu Gheorghe; Data intrării în vigoare: 27.10.2015
 53. Data adoptării: 22.10.2015 -Hotărâre privind pierderea calității de evaluator autorizat prin retragere din proprie inițiativă, a unor persoane fizice, membri titulari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 27.10.2015
 54. Data adoptării: 22.10.2015 -Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 27.10.2015
 55. Data adoptării: 22.10.2015 -Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 82/2014, cu modificările ulterioare; Data intrării în vigoare: 28.10.2015
 56. Data adoptării: 22.10.2015 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului al III-lea 2015 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 28.10.2015
 57. Data adoptării: 22.10.2015 - Hotărâre pentru modificarea Procedurii de verificare și monitorizare a calității activității de evaluare, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 81/2014 și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de verificare și monitorizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 80/2014; Data intrării în vigoare: 30.10.2015; Anexa modificată conform HCD 30/2018.
 58. Data adoptării: 30.10.2015 -Hotărâre pentru completarea Listei cuprinzând Domeniile de licență care permit înscrierea la examenul de atribuire a calității de membru stagiar, anexa nr.1 la Regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 40/2015; Data intrării în vigoare: 30.10.2015
 59. Data adoptării: 20.11.2015 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România societății „IMOBIL DEV SRL”; Data intrării în vigoare: 24.11.2015
 60. Data adoptării: 20.11.2015 - Hotărâre privind pierderea calității de evaluator autorizat prin retragere din proprie inițiativă, a unor persoane fizice și juridice, membri ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 24.11.2015
 61. Data adoptării: 20.11.2015 - Hotărâre pentru modificarea unor taxe de participare la seminariile de pregătire continuă a membrilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 24.11.2015
 62. Data adoptării: 20.11.2015 - Hotărâre pentru stabilirea cuantumului veniturilor și cheltuielilor prevăzute în bugetele anuale ale Asociației Naționale a  Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 24.11.2015
 63. Data adoptării: 20.11.2015 - Hotărâre pentru aprobarea Listei taxelor, cotizațiilor și indemnizațiilor Asociației Naționale a Evaluatorilor din România aferente anului 2016; Data intrării în vigoare: 01.01.2016
 64. Data adoptării: 20.11.2015 - Hotărâre pentru stabilirea cuantumului și termenelor pentru achitarea cotizației de membru titular și membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 01.01.2016
 65. Data adoptării: 20.11.2015 - Hotărâre pentru stabilirea cuantumului și termenului de plată a cotizației anuale a membrilor stagiari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 02.12.2015
 66. Data adoptării: 20.11.2015 - Hotărâre pentru aprobarea Listei candidaților admiși la examenul de acreditare din sesiunea noiembrie 2015; Data intrării în vigoare: 02.12.2015
 67. Data adoptării: 20.11.2015 - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de aprobare a planificării seminariilor de instruire continuă în domeniul evaluării; Data intrării în vigoare: 02.12.2015; Procedura de aprobare a planificării seminariilor de instruire continuă în domeniul evaluării actualizată conform HCD 33/2016. Procedura de aprobare a planificării seminariilor de instruire continuă în domeniul evaluării actualizată conform HCD 33/2016 și conform HCD 20/2018. Se abrogă prin HCD 5/2021.
 68. Data adoptării: 20.11.2015 - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de aprobare a unor materiale de instruire continuă în domeniul evaluării; Data intrării în vigoare: 02.12.2015
 69. Data adoptării: 20.11.2015 - Hotărâre privind constituirea Bazei de Informații Fiscale, cu informații desprinse din rapoartele de evaluare realizate de membrii Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România pentru determinarea valorii impozabile a clădirilor; Data intrării în vigoare: 07.12.2015
 70. Data adoptării: 11.12.2015 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 16.12.2015
 71. Data adoptării: 11.12.2015 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 16.12.2015
 72. Data adoptării: 11.12.2015 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 16.12.2015
 73. Data adoptării: 11.12.2015 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului al IV-lea 2015 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 16.12.2015
 74. Data adoptării: 11.12.2015 - Hotărâre pentru constituirea bugetelor filialelor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 16.12.2015 Hotărâre pentru constituirea bugetelor filialelor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România - actualizată Modificată conform HCD nr. 24/2017 Anexă 
 75. Data adoptării: 11.12.2015 - Hotărâre privind pierderea calității de evaluator autorizat prin retragere din proprie inițiativă, a unor persoane juridice, membri corporativi ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 16.12.2015
 76. Data adoptării: 11.12.2015 - Hotărâre privind administrarea și valorificarea informațiilor din Bazele de date constituite de ANEVAR; Data intrării în vigoare: 16.12.2015
 77. Data adoptării: 11.12.2015 - Hotărâre privind unele măsuri cu referire la orele de pregătire continuă acumulate în anul 2015; Data intrării în vigoare: 16.12.2015

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz