Hotărârile adoptate în cursul anului 2017

 1. Data adoptării: 18.01.2017 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 26.01.2017
 2. Data adoptării: 18.01.2017 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor titulari excluși de drept din Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 26.01.2017
 3. Data adoptării: 18.01.2017 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor corporativi excluși de drept din Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 26.01.2017
 4. Data adoptării: 18.01.2017 - Hotărâre pentru constatarea încetării de drept a calității de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România a membrilor suspendați care nu au efectuat programele anuale obligatorii de pregătire începând cu anul 2014; Data intrării în vigoare: 26.01.2017. Completată prin HCD 21/2017.
 5. Data adoptării: 18.01.2017 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor titulari suspendați ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 26.01.2017
 6. Data adoptării: 18.01.2017 - Hotărâre privind pierderea calității de evaluator autorizat prin retragere din proprie inițiativă a unor persoane fizice și juridice, membri ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 26.01.2017
 7. Data adoptării: 18.01.2017 - Hotărâre pentru aprobarea publicării Tabloului Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în anul 2017; Data intrării în vigoare: 26.01.2017
 8. Data adoptării: 18.01.2017 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calității de membru stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România ca urmare a nefinalizării stagiaturii în termenul legal; Data intrării în vigoare: 26.01.2017
 9. Data adoptării: 18.01.2017 - Hotărâre pentru aprobarea cursurilor și programelor de formare profesională a evaluatorilor autorizați; Data intrării în vigoare: 26.01.2017
 10. Data adoptării: 18.01.2017 - Hotărâre pentru înființarea grupului de lucru pentru elaborarea suportului de curs de formare profesională pentru evaluarea întreprinderii - EI; Data intrării în vigoare: 26.01.2017. Modificată cf. HCD 71/2019.
 11. Data adoptării: 18.01.2017 - Hotărâre pentru înființarea grupului de lucru pentru elaborarea suportului de curs de formare profesională pentru evaluarea bunurilor mobile - EBM; Data intrării în vigoare: 26.01.2017. Modificată cf. HCD 70/2019.
 12. Data adoptării: 18.01.2017 - Hotărâre pentru aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 26.01.2017
 13. Data adoptării: 18.01.2017 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului al IV-lea 2016 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 26.01.2017
 14. Data adoptării: 18.01.2017 - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de acreditare aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr.38/2015, cu modificările ulterioare; Data intrării în vigoare: 27.01.2017 Anexa. Anexă modificată cf. HCD 52/2018. Anexă modificată conform HCD 40/2022.
 15. Data adoptării: 17.02.2017 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 22.02.2017
 16. Data adoptării: 17.02.2017 - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de analiză și transmitere a punctului de vedere al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România asupra conformității cu standardele de evaluare a rapoartelor de evaluare realizate de către evaluatorii autorizați la solicitarea instituțiilor publice; Data intrării în vigoare: 15.03.2017. Abrogată prin HCD 74/2017.
 17. Data adoptării: 17.02.2017 - Hotărâre pentru mutarea punctului de lucru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România din municipiul Craiova;
 18. Data adoptării: 24.03.2017 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 28.03.2017
 19. Data adoptării: 24.03.2017 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calității de evaluator autorizat, membru corporativ, a societății MONDOPLUS SRL, din județul Argeș; Data intrării în vigoare: 28.03.2017
 20. Data adoptării: 24.03.2017 - Hotărâre privind pierderea calității de evaluator autorizat prin retragere din proprie inițiativă, a domnului Anghene Ion, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 28.03.2017
 21. Data adoptării: 24.03.2017 - Hotărâre pentru completarea anexei Hotărârii Consiliului director nr. 4/2017 pentru constatarea încetării de drept a calității de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România a membrilor suspendați care nu au efectuat programele anuale obligatorii de pregătire începând cu anul 2014; Data intrării în vigoare: 28.03.2017
 22. Data adoptării: 24.03.2017 - Hotărâre pentru aprobarea Listei obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe propuse pentru casare; Data intrării în vigoare: 28.03.2017
 23. Data adoptării: 24.03.2017 - Hotărâre pentru acordarea premiului „Award for Best Paper in Development” pe care ANEVAR îl acordă în cadrul ERES - The European Real Estate Society; Data intrării în vigoare: 28.03.2017
 24. Data adoptării: 24.03.2017 - Hotărâre pentru modificarea articolului 3 al Hotărârii Consiliului director nr. 74/2015 pentru constituirea bugetelor filialelor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 28.03.2017
 25. Data adoptării: 24.03.2017 - Hotărâre pentru excluderea de drept a doamnei Airinei Maria, membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 11.04.2017
 26. Data adoptării: 6.04.2017 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 11.04.2017
 27. Data adoptării: 6.04.2017 - Hotărâre privind pierderea calității de evaluator autorizat prin retragere din proprie inițiativă, a societății COVRESCU SRL membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 11.04.2017
 28. Data adoptării: 25.05.2017 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 26.05.2017
 29. Data adoptării: 25.05.2017 - Hotărâre privind pierderea calității de evaluator autorizat prin retragere din proprie inițiativă societății MILESTONE CONSULTING SRL, din județul Argeș, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 26.05.2017
 30. Data adoptării: 25.05.2017 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului I 2017 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 29.05.2017
 31. Data adoptării: 25.05.2017 - Hotărâre privind unele măsuri pentru membrii acreditați ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România care nu s-au prezentat la examenul de reacreditare sau care s-au prezentat și nu l-au promovat; Data intrării în vigoare: 31.05.2017
 32. Data adoptării: 1.07.2017 - Hotărâre privind acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 5.07.2017
 33. Data adoptării: 1.07.2017 - Hotărâre privind pierderea calității de evaluator autorizat prin retragere din proprie inițiativă, a societății EVAL ONE SRL, din județul Hunedoara, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 5.07.2017
 34. Data adoptării: 1.07.2017 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calității de evaluator autorizat,  membru corporativ, a societății B&C Evaluări și Consultanță SRL, din București; Data intrării în vigoare: 5.07.2017
 35. Data adoptării: 1.07.2017 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România unor persoane fizice; Data intrării în vigoare: 5.07.2017
 36. Data adoptării: 1.07.2017 - Hotărâre pentru aprobarea Listei candidaților admiși la examenul de reacrediatre din sesiunea mai 2017; Data intrării în vigoare: 5.07.2017
 37. Data adoptării: 1.07.2017 - Hotărâre pentru organizarea și desfășurarea examenului de atribuire a calității de membru stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, sesiunea noiembrie 2017; Data intrării în vigoare: 5.07.2017
 38. Data adoptării: 1.07.2017 - Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Evaluatorului în anul 2017; Data intrării în vigoare: 5.07.2017
 39. Data adoptării: 1.07.2017 - Hotărâre pentru înființarea grupului de lucru pentru elaborarea unui standard și a unui ghid pentru evaluarea pentru insolvență; Data intrării în vigoare: 5.07.2017
 40. Data adoptării: 3.08.2017 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 4.08.2017
 41. Data adoptării: 3.08.2017 - Hotărâre pentru completarea Procedurii privind dobândirea, menținerea, pierderea calității de membru al  Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum și alte prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociații, aprobată prin Hotărârea Consilului director nr. 19/2014, cu modificările ulterioare; Data intrării în vigoare: 4.08.2017. Anexă modificată prin HCD 41/2017. Anexă modificată conform HCD 54/2019.
 42. Data adoptării: 3.08.2017 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calității de evaluator autorizat, membru corporativ, a societății AESTIMATIO SRL; Data intrării în vigoare: 4.08.2017
 43. Data adoptării: 3.08.2017 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România domnului Andreas Amountzas și domnului Konstantinos Pallis cetățeni greci, membri ai asociației AVAG; Data intrării în vigoare: 4.08.2017
 44. Data adoptării: 3.08.2017 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului al II-lea 2017 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 4.08.2017
 45. Data adoptării: 3.08.2017 - Hotărâre privind pierderea calității de evaluator autorizat prin retragere din proprie inițiativă, a unor persoane juridice, membri ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 4.08.2017
 46. Data adoptării: 3.08.2017 - Hotărâre privind unele măsuri cu referire la participarea evaluatorilor autorizați la simpozionul GEOPREVI 2017; Data intrării în vigoare: 4.08.2017
 47. Data adoptării: 3.08.2017 - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 87/2016; Data intrării în vigoare: 4.08.2017; Anexă; Anexă modificată prin HCD 28/2018. Anexă modificată prin HCD 52/2018. Anexă modificată prin HCD 15/2019.
 48. Data adoptării: 3.08.2017 - Hotărâre pentru aprobarea seminarului Evaluarea proprietății imobiliare, ediția 2017; Data intrării în vigoare: 4.08.2017
 49. Data adoptării: 3.08.2017 - Hotărâre pentru acordarea unor premii evaluatorilor autorizați de către Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 8.09.2017
 50. Data adoptării: 3.08.2017 - Hotărâre privind unele măsuri cu referire la participarea evaluatorilor autorizați la Conferința cu tema "Expertiza judiciară în România - prezent și viitor" din data de 3 octombrie 2017; Data intrării în vigoare: 13.09.2017
 51. Data adoptării: 21.09.2017 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 22.09.2017
 52. Data adoptării: 3.08.2017 - Hotărâre pentru aprobarea seminarului de autor ”Verificarea la zi... a evaluării”; Data intrării în vigoare: 22.09.2017
 53. Data adoptării: 17.10.2017 - Hotărâre pentru completarea Listei cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, care permit dobândirea calității de membru stagiar, fără susținerea eamenului de atribuire a calității de membru stagiar, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 20/2014; Data intrării în vigoare: 23.10.2017
 54. Data adoptării: 20.10.2017 - Hotărâre pentru suplimentarea indemnizației pentru elaborarea suportului de curs de formare profesională pentru evaluarea bunurilor imobile EPI; Data intrării în vigoare: 23.10.2017
 55. Data adoptării: 20.10.2017 - Hotărâre pentru aprobarea Îndrumarului de evaluare - Evaluarea bunurilor culturale mobile; Data intrării în vigoare: 09.11.2017
 56. Data adoptării: 16.11.2017 - Hotărâre privind o excepție referitoare la organizarea seminarului Evaluarea proprietății imobiliare, ediția 2017, la sală; Data intrării în vigoare: 17.11.2017
 57. Data adoptării: 23.11.2017 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului al III-lea 2017 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 24.11.2017
 58. Data adoptării: 23.11.2017 - Hotărâre pentru înlocuirea anexelor 1-4 ale Procedurii de verificare și monitorizare a calității activității de evaluare, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 81/2014, cu modificările și completările ulterioare; Data intrării în vigoare: 24.11.2017
 59. Data adoptării: 23.11.2017 - Hotărâre pentru modificarea Procedurii de alegeri pentru membrii Consiliului filialei, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 45/2013, cu modificările ulterioare; Data intrării în vigoare: 24.11.2017. Anexă.
 60. Data adoptării: 23.11.2017 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 27.11.2017
 61. Data adoptării: 23.11.2017 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 27.11.2017
 62. Data adoptării: 23.11.2017 - Hotărâre pentru aprobarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2018; Data intrării în vigoare: 27.11.2017; Anexa HCD 62/2017 modificată prin HCD 21/2018.
 63. Data adoptării: 23.11.2017 - Hotărâre pentru stabilirea cuantumului și termenelor pentru achitarea cotizației de membru titular şi membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 27.11.2017
 64. Data adoptării: 23.11.2017 - Hotărâre pentru stabilirea cuantumului și termenului de plată a cotizației anuale a membrilor stagiari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 27.11.2017
 65. Data adoptării: 23.11.2017 - Hotărâre pentru aprobarea Listei indemnizațiilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România aferente anului 2018; Data intrării în vigoare: 01.01.2018. Modificată prin HCD 27/2018.
 66. Data adoptării: 23.11.2017 - Hotărâre pentru aprobarea Listei cotizațiilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România aferente anului 2018; Data intrării în vigoare: 01.01.2017
 67. Data adoptării: 23.11.2017 - Hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliul director nr. 40/2015, cu modificările ulterioare; Data intrării în vigoare: 27.11.2017. Anexă modificată prin HCD 52/2018. Anexă modificată prin HCD 62/2020.
 68. Data adoptării: 08.12.2017 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 11.12.2017
 69. Data adoptării: 08.12.2017 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice și juridice, membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 11.12.2017
 70. Data adoptării: 08.12.2017 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 11.12.2017
 71. Data adoptării: 08.12.2017 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 11.12.2017
 72. Data adoptării: 08.12.2017 - Hotărâre pentru aprobarea Listei candidaţilor admiși la examenul de acreditare din sesiunea noiembrie 2017; Data intrării în vigoare: 11.12.2017
 73. Data adoptării: 08.12.2017 - Hotărâre pentru aprobarea Listei candidaţilor admiși la examenul de reacreditare din sesiunea noiembrie 2017; Data intrării în vigoare: 11.12.2017
 74. Data adoptării: 08.12.2017 - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliul director nr. 16/2017 pentru aprobarea Procedurii de analiză și transmitere a punctului de vedere al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România asupra conformității cu standardele de evaluare a rapoartelor de evaluare realizate de către evaluatorii autorizați la solicitarea instituțiilor publice; Data intrării în vigoare: 13.12.2017
 75. Data adoptării: 08.12.2017 - Hotărâre pentru modificarea Procedurii de verificare și monitorizare a calităţii activităţii de evaluare, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 81/2014, cu modificările și completările ulterioare; Data intrării în vigoare: 01.01.2018; Anexa nr. 5 modificată; Procedura de verificare și monitorizare a calității activității de evaluare - Actualizată conform HCD nr. 36/2018; Anexă modificată cf. HCD 52/2019. HCD 81/2014 se abrogă de la 01.01.2021 prin HCD 89/2020.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz