Hotărârile adoptate în cursul anului 2020

 1. Data adoptării: 15.01.2020 - Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 2 - Estimarea deprecierii fizice precum şi metoda de calcul a vârstei cronologice ponderate, având în vedere modernizările/ extinderile aduse clădirii supuse evaluării la GEV 500 Determinarea valorii impozabile a clădirilor; Data intrării în vigoare: 17.01.2020.
 2. Data adoptării: 15.01.2020 - Hotărâre pentru aprobarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2020; Data intrării în vigoare: 17.01.2020. Anexă actualizată conform HCD 28 din 2020. Anexă actualizată conform HCD 63/2020.
 3. Data adoptării: 15.01.2020 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 17.01.2020.
 4. Data adoptării: 15.01.2020 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 17.01.2020.
 5. Data adoptării: 15.01.2020 - Hotărâre pentru împuternicirea unor persoane din cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România care să îndeplinească procedurile legale ce vizează asociația în relațiile cu băncile; Data intrării în vigoare: 17.01.2020.
 6. Data adoptării: 15.01.2020 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei de evidenţă a membrilor a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 17.01.2020.
 7. Data adoptării: 15.01.2020 - Hotărâre pentru constatarea încetării de drept a calității de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România a membrilor suspendați care nu au efectuat programele anuale obligatorii de pregătire începând cu anul 2017; Data intrării în vigoare: 17.01.2020.
 8. Data adoptării: 15.01.2020 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor titulari suspendaţi ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România începând cu data de 1 ianuarie 2020; Data intrării în vigoare: 17.01.2020. Vezi HCD 20/2020. Vezi HCD 71/2020.
 9. Data adoptării: 15.01.2020 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calității de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România ca urmare a nefinalizării stagiaturii în termenul legal; Data intrării în vigoare: 17.01.2020. Vezi HCD 26/2020. Vezi HCD 58/2020.
 10. Data adoptării: 15.01.2020 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România absolvenților de cursuri de formare specifice în domeniul evaluării, aprobate de Consiliul director; Data intrării în vigoare: 17.01.2020.
 11. Data adoptării: 15.01.2020 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului al IV-lea 2019 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 17.01.2020.
 12. Data adoptării: 15.01.2020 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei de verificare şi monitorizare a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 17.01.2020.
 13. Data adoptării: 15.01.2020 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei de calificare şi atestare profesională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 17.01.2020.
 14. Data adoptării: 15.01.2020 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei de relaţii interne şi internaţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 17.01.2020.
 15. Data adoptării: 15.01.2020 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei juridice a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 17.01.2020.
 16. Data adoptării: 15.01.2020 - Hotărâre pentru împuternicirea doamnei Dana Ababei, preşedinte al ANEVAR în perioada 2018-2019, să semneze în numele Asociaţiei, situaţiile financiare aferente anului 2019; Data intrării în vigoare: 17.01.2020.
 17. Data adoptării: 15.01.2020 - Hotărâre pentru aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 01.01.2020.
 18. Data adoptării: 15.01.2020 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei ştiinţifice şi de standarde a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 17.01.2020. Vezi HCD 19/2020.
 19. Data adoptării: 20.01.2020 - Hotărâre pentru modificarea componenței Comisiei ştiinţifice şi de standarde a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 22.01.2020. Vezi HCD 29/2020.
 20. Data adoptării: 21.01.2020 - Hotărâre pentru completarea Listei membrilor titulari suspendați Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România începând cu data de 1 ianuarie 2020 ca urmare a neefectuării programului de pregătire continuă pentru anul 2019, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 8/2020; Data intrării în vigoare: 23.01.2020.
 21. Data adoptării: 21.01.2020 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor titulari excluși de drept din Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România începând cu data de 1 ianuarie 2020, ca urmare a neachitării cotizației aferente anului 2019; Data intrării în vigoare: 23.01.2020.
 22. Data adoptării: 21.01.2020 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor corporativi excluși de drept din Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România începând cu data de 1 ianuarie 2020, ca urmare a neachitării cotizației aferente anului 2019; Data intrării în vigoare: 23.01.2020.
 23. Data adoptării: 21.01.2020 - Hotărâre pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2020Membrii titulari. Membrii acreditați. Membrii corporativi. Membrii inactivi. Data intrării în vigoare: 30.01.2020.
 24. Data adoptării: 10.02.2020 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 11.02.2020.
 25. Data adoptării: 10.02.2020 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice și a unor persoane juridice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 11.02.2020.
 26. Data adoptării: 10.02.2020 - Hotărâre pentru anularea poziției nr. 97 din Anexa la Hotărârea Consiliul director nr. 9/2020 pentru constatarea pierderii calității de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România ca urmare a nefinalizării stagiaturii în termenul legal; Data intrării în vigoare: 11.02.2020.
 27. Data adoptării: 10.02.2020 - Hotărâre pentru stabilirea componenței Comisiei de analiză a rapoartelor de evaluare la solicitarea instituțiilor publice; Data intrării în vigoare: 11.02.2020. Abrogată prin HCD 14/2022.
 28. Data adoptării: 10.02.2020 - Hotărâre pentru modificarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliul director nr. 2/2020; Data intrării în vigoare: 11.02.2020. Anexă.
 29. Data adoptării: 10.02.2020 - Hotărâre pentru modificarea componenței Comisiei ştiinţifice şi de standarde a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 11.02.2020.
 30. Data adoptării: 10.02.2020 - Hotărâre pentru modificarea Procedurii de analiză și transmitere a punctului de vedere al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România asupra conformității cu standardele de evaluare a rapoartelor de evaluare, la solicitarea instituțiilor publice; Data intrării în vigoare: 11.02.2020. Anexă.
 31. Data adoptării: 03.03.2020 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 04.03.2020.
 32. Data adoptării: 11.03.2020 - Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri preventive la nivelul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în scopul limitării răspândirii virusului COVID 19; Data intrării în vigoare: 12.03.2020.
 33. Data adoptării: 16.03.2020 - Hotărâre pentru amânarea adunărilor Filialelor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România și a Conferinței naționale a acesteia; Data intrării în vigoare: 16.03.2020.
 34. Data adoptării: 17.03.2020 - Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri de combatere a efectelor economice ale pandemiei cu CORONAVIRUS (COVID-19); Data intrării în vigoare: 17.03.2020. Vezi HCD 64/2020.
 35. Data adoptării: 17.03.2020 - Hotărâre pentru aprobarea Listelor obiectelor de inventar și ale mijloacelor fixe propuse pentru casare; Data intrării în vigoare: 17.03.2020.
 36. Data adoptării: 05.05.2020 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ, a unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 06.05.2020.
 37. Data adoptării: 05.05.2020 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unei persoane fizice și a unei persoane juridice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 06.05.2020.
 38. Data adoptării: 05.05.2020 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ, a societății RAP EVAL COM SRL; Data intrării în vigoare: 06.05.2020.
 39. Data adoptării: 05.05.2020 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului I 2020 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 06.05.2020.
 40. Data adoptării: 05.05.2020 - Hotărâre pentru aprobarea organizării de seminare în sistem online-webinar pentru asigurarea pregătirii profesionale continue a evaluatorilor autorizați din România; Data intrării în vigoare: 08.05.2020. Hotărâre modificată conform HCD 46 din 11.06.2020. Vezi HCD 64/2020.
 41. Data adoptării: 05.05.2020 - Hotărâre pentru aprobarea indemnizațiilor aferente elaborării de suporturi de webminar pentru asigurarea pregătirii profesionale continue a evaluatorilor autorizați din România; Data intrării în vigoare: 08.05.2020.
 42. Data adoptării: 25.05.2020 - Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri cu privire la organizarea adunărilor generale ale filialelor Nord Vest, Centru și București și a Conferinței naționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 25.05.2020. Hotărâre modificată conform HCD 49 din 30.06.2020.
 43. Data adoptării: 04.06.2020 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății ROMEXVAL SRL; Data intrării în vigoare: 05.06.2020.
 44. Data adoptării: 04.06.2020 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a doamnei Petrescu Daniela Valentina, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 05.06.2020.
 45. Data adoptării: 11.06.2020 - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de desfășurare a cursurilor de formare profesională în sistem online; Data intrării în vigoare: 11.06.2020. Anexa 1. Anexa 2.
 46. Data adoptării: 11.06.2020 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului director nr. 40/2020 pentru aprobarea organizării de seminare în sistem online - webinar pentru asigurarea pregătirii profesionale continue a evaluatorilor autorizați din România; Data intrării în vigoare: 12.06.2020.
 47. Data adoptării: 17.06.2020 - Hotărâre pentru acordarea unei reduceri la tariful evenimentelor profesionale organizate de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, la distanță; Data intrării în vigoare: 17.06.2020.
 48. Data adoptării: 19.06.2020 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății THOT SRL; Data intrării în vigoare: 19.06.2020.
 49. Data adoptării: 30.06.2020 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului director nr. 42/2020 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la organizarea adunărilor generale ale filialelor Nord Vest, Centru și București și a Conferinței naționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 30.06.2020.
 50. Data adoptării: 02.07.2020 - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de desfășurare a examenelor de finalizare a stagiaturii în sistem online; Data intrării în vigoare: 02.07.2020. Anexă modificată conform HCD 74/2021.
 51. Data adoptării: 09.07.2020 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 09.07.2020.
 52. Data adoptării: 17.07.2020 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății SYSTEM-EXPERT SRL; Data intrării în vigoare: 20.07.2020.
 53. Data adoptării: 17.07.2020 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului al II-lea 2020 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 21.07.2020.
 54. Data adoptării: 17.07.2020 - Hotărâre pentru prelungirea perioadei de stagiu; Data intrării în vigoare: 28.07.2020.
 55. Data adoptării: 30.07.2020 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 30.07.2020.
 56. Data adoptării: 30.07.2020 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România unor persoane fizice; Data intrării în vigoare: 30.07.2020.
 57. Data adoptării: 30.07.2020 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ, a societății FOCUSED ADVISORY SRL; Data intrării în vigoare: 30.07.2020.
 58. Data adoptării: 30.07.2020 - Hotărâre pentru anularea poziției nr. 6 din Anexa la Hotărârea Consiliului director nr. 9/2020 pentru constatarea pierderii calității de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România ca urmare a nefinalizării stagiaturii în termenul legal; Data intrării în vigoare: 30.07.2020.
 59. Data adoptării: 20.08.2020 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății PAPER MAZE SRL; Data intrării în vigoare: 21.08.2020.
 60. Data adoptării: 20.08.2020 - Hotărâre pentru organizarea și desfășurarea examenului de atribuire a calității de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, sesiunea noiembrie 2020; Data intrării în vigoare: 21.08.2020.
 61. Data adoptării: 20.08.2020 - Hotărâre pentru aprobarea unui seminar de pregătire continuă; Data intrării în vigoare: 21.08.2020.
 62. Data adoptării: 20.08.2020 - Hotărâre pentru modificare și completarea Regulamentului de organizare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliul director nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare; Data intrării în vigoare: 21.08.2020. Anexă. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar. Anexa 1 actualizată conform HCD 68/2022.
 63. Data adoptării: 20.08.2020 - Hotărâre pentru modificarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliul director nr. 2/2020; Data intrării în vigoare: 21.08.2020. Anexă.
 64. Data adoptării: 20.08.2020 - Hotărâre pentru prelungirea acordării reducerii la partea variabilă a cotizației constând în tariful seminarelor online de pregătire profesională și la webinare; Data intrării în vigoare: 21.08.2020.
 65. Data adoptării: 20.08.2020 - Hotărâre pentru aprobarea Listei indemnizațiilor lectorilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România pentru predarea seminarelor pe platformă online; Data intrării în vigoare: 21.08.2020.
 66. Data adoptării: 20.08.2020 - Hotărâre pentru acordarea unei reduceri la tariful evenimentelor profesionale organizate de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, la distanță; Data intrării în vigoare: 21.08.2020.
 67. Data adoptării: 20.08.2020 - Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Evaluatorului în anul 2020; Data intrării în vigoare: 27.08.2020.
 68. Data adoptării: 26.08.2020 - Hotărâre pentru stabilirea persoanelor cărora li se vor acorda premii în anul 2020, cu ocazia Zilei Evaluatorului; Data intrării în vigoare: 09.09.2020.
 69. Data adoptării: 17.09.2020 - Hotărâre pentru aprobarea organizării unui seminar la solicitarea unei instituții; Data intrării în vigoare: 17.09.2020.
 70. Data adoptării: 21.09.2020 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 22.09.2020.
 71. Data adoptării: 21.09.2020 - Hotărâre pentru completarea Listei membrilor suspendați ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România începând cu data de 01.01.2020 ca urmare a neefectuării programului obligatoriu de pregătire continuă pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr.8/2020; Data intrării în vigoare: 22.09.2020.
 72. Data adoptării: 21.09.2020 - Hotărâre pentru aprobarea unui seminar de pregătire continuă; Data intrării în vigoare: 23.09.2020.
 73. Data adoptării: 09.10.2020 - Hotărâre pentru aprobarea unui seminar de pregătire continuă; Data intrării în vigoare:12.10.2020.
 74. Data adoptării: 02.11.2020 - Hotărâre pentru acordarea unei reduceri la tariful unor seminare organizate de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, la distanță; Data intrării în vigoare: 02.11.2020
 75. Data adoptării: 04.11.2020 - Hotărâre pentru stabilirea cuantumului și termenelor pentru achitarea cotizației de membru titular şi membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România aferente anului 2021; Data intrării în vigoare: 04.11.2020.
 76. Data adoptării: 04.11.2020 - Hotărâre pentru stabilirea cuantumului și termenului de plată a cotizației membrilor stagiari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România pentru anul 2021; Data intrării în vigoare: 04.11.2020.
 77. Data adoptării: 04.11.2020 - Hotărâre pentru stabilirea cuantumului și termenului de plată a taxelor de înscriere în cadrul Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 04.11.2020.
 78. Data adoptării: 10.11.2020 - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de desfășurare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar în sistem online; Data intrării în vigoare: 10.11.2020. Anexă. Anexă modificată conform HCD 73/2021. Abrogată prin HCD 51/2023.
 79. Data adoptării: 11.11.2020 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății KONCRET SRL; Data intrării în vigoare: 11.11.2020.
 80. Data adoptării: 11.11.2020 - Hotărâre pentru anularea pct. 15 din Anexa la Hotărârea Consiliului director nr. 9/2019 pentru constatarea încetării de drept a calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România a membrilor suspendaţi care nu au efectuat programele anuale obligatorii de pregătire continuă începând cu anul 2016; Data intrării în vigoare: 11.11.2020.
 81. Data adoptării: 11.11.2020 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unei persoane fizice și a unor persoane juridice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 11.11.2020.
 82. Data adoptării: 12.11.2020 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului al III-lea 2020 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 12.11.2020.
 83. Data adoptării: 18.11.2020 - Hotărâre pentru aprobarea organizării seminarului C085-Evaluarea Garanțiilor: Ipoteze,  Risc,  Evaluare, Raportare și Fructificare, la solicitarea unui membru corporativ; Data intrării în vigoare: 18.11.2020.
 84. Data adoptării: 25.11.2020 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 26.11.2020.
 85. Data adoptării: 25.11.2020 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 26.11.2020.
 86. Data adoptării: 25.11.2020 - Hotărâre pentru pentru aprobarea Politicii de răspuns la incidentele și breșele de securitate referitoare la datele cu caracter personal; Data intrării în vigoare: 26.11.2020.
 87. Data adoptării: 25.11.2020 - Hotărâre pentru aprobarea Listei candidaţilor admiși la examenul de acreditare din sesiunea noiembrie 2020; Data intrării în vigoare: 26.11.2020.
 88. Data adoptării: 25.11.2020 - Hotărâre pentru aprobarea Listei candidaţilor admiși la examenul de reacreditare din sesiunea noiembrie 2020; Data intrării în vigoare: 26.11.2020.
 89. Data adoptării: 25.11.2020 - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de verificare și monitorizare a calităţii activităţii de evaluare; Data intrării în vigoare: 01.01.2021. Procedura de verificare și monitorizare a calităţii activităţii de evaluare. Anexa 1. Anexa 2. Anexa 3. Anexa 4. Anexa 5. Anexa 6.
 90. Data adoptării: 25.11.2020 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei juridice; Data intrării în vigoare: 03.12.2020. Anexă.
 91. Data adoptării: 25.11.2020 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de calificare şi atestare profesională; Data intrării în vigoare: 03.12.2020. Anexă.
 92. Data adoptării: 25.11.2020 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de relaţii interne şi internaţionale; Data intrării în vigoare: 03.12.2020. Anexă.
 93. Data adoptării: 25.11.2020 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei științifice și de standarde; Data intrării în vigoare: 03.12.2020. Anexă.
 94. Data adoptării: 25.11.2020 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de verificare și monitorizare; Data intrării în vigoare: 03.12.2020. Anexă.
 95. Data adoptării: 25.11.2020 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evidență a membrilor; Data intrării în vigoare: 03.12.2020. Anexă.
 96. Data adoptării: 10.12.2020 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 11.12.2020.
 97. Data adoptării: 22.12.2020 - Hotărâre pentru completarea Listei membrilor suspendați ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România începând cu data de 01.01.2020 ca urmare a neefectuării programului obligatoriu de pregătire continuă pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr.8/2020; Data intrării în vigoare: 22.12.2020.
 98. Data adoptării: 22.12.2020 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 22.12.2020.
 99. Data adoptării: 22.12.2020 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice și juridice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 22.12.2020.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz